• Đề cử Bảng Xếp Hạng

Album mới nhất Hiphop/Rap

 • Start A Fire (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Beg For It (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • SHADYXV -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Không Ổn -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Good Boy (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • 6 Words (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Lunch Money (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Possession With Intent -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích