• Đề cử Bảng Xếp Hạng

Album mới nhất Hiphop/Rap

 • Ordinary (feat. Jeezy) [Single] -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Super Dope -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • RetroHash -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • In Death Reborn -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Dân Chơi (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Yahage (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • The New Classic (Deluxe Version) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • State Of Mind (EP) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích