• Đề cử Bảng Xếp Hạng

Album mới nhất Hiphop/Rap

 • You Got (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Let's Quit (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • 2000won 1st Mini Album -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Show Me The Money 3 (Single) -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Talk To Me -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Talk Dirty -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Illmatic XX -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

 • Soul Mate -

   

  Số bài hát: 0 bài

  0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích