{"total":4,"result":[{"AlbumID":"543996","IssueTime":"2013","AlbumDesc":"Only One (Duy Nh\u1ea5t) là món quà mà Soobin dành t\u1eb7ng cho khán gi\u1ea3 nhân d\u1ecbp n\u0103m m\u1edbi, ca khúc do chính Soobin sáng tác."},{"AlbumID":"543700","IssueTime":"2013","AlbumDesc":"N\u0103m 2009 Mi Tr\u1ea7n ra m\u1eaft khán gi\u1ea3 v\u1edbi album \u0111\u1ea7u tay "Hãy Thu\u1ed9c V\u1ec1 Em" và ph\u1ea3i m\u1ea5t 4 n\u0103m sau cô m\u1edbi gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1ee9 2 c\u1ee7a mình.\r\n\r\nV\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m âm nh\u1ea1c mang tên "\u0110\u1eebng Quên Em", cô gái Hà Thành hy v\u1ecdng s\u1ebd mang l\u1ea1i m\u1ed9t lu\u1ed3ng gió m\u1edbi \u0111\u1ebfn v\u1edbi khán gi\u1ea3 vào d\u1ecbp \u0111\u1ea7u n\u0103m. Ba ca khúc trong single l\u1ea7n này do 2 nam nh\u1ea1c s\u0129 tr\u1ebb Hoàng Rapper và B\u1ea3o Th\u1ea1ch sáng tác. "},{"AlbumID":"543565","IssueTime":"2013","AlbumDesc":"Album tuy\u1ec3n t\u1eadp nh\u1eefng tình khúc vi\u1ebft v\u1ec1 tình yêu \u0111ôi l\u1ee9a mang giai \u0111i\u1ec7u vui t\u01b0\u01a1i, h\u1ea1nh phúc c\u1ee7a nh\u1ea1c s\u0129 Nguy\u1ec5n H\u1ed3ng Thu\u1eadn."},{"AlbumID":"542242","IssueTime":"2013","AlbumDesc":"C\u00f9ng nghe album \"Em Chia Tay Anh C\u1ea3m \u01a0n (Single)\", th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nh\u1ea1c ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao v\u00e0 chia s\u1ebb c\u1ea3m x\u00fac v\u1edbi b\u1ea1n b\u00e8 t\u1ea1i Nhacso.net"}]}