Biết Đầu Nguồn Cội - Thanh Thảo | nhacSO.net

Lời bài hát: Trống Cơm


tình bằng có cái trống cơm khen ai khéo vỗ ấy mấy bông nên bông ấy mấy bông nên bông. một bầy tang tình con xít, một bầy tang tình con xít ấy mấy lội lội lội sông ấy mấy đi tìm em nhớ thương ai, đôi con mắt ô mấy lim dim đôi con mắt ô mấy lim. một bầy tang tình con nhện ôi a ấy mấy giăng tơ giăng tơ ấy mấy đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khách thang bồng duyên nợ khách tang bồng.

Tìm kiếm với:

Bài hát đang nghe

Thêm vào playlist