Album Nan Cia Nu Mao (Taiwan Version) thuộc thể loại nhạc Nhạc Quốc Tế / Nhạc Hoa , Nhạc Hoa / Trung Quốc do ca sĩ Jerry & Stephy trình bày. Nghe, Download (tải nhạc) nhanh, tìm lời bài hát (lyrics) playlist | album Nan Cia Nu Mao (Taiwan Version) chất lượng cao 320kbps/lossless tại NhacSo.net

Lời bài hát: 外滩十八号 / Wai Tan Shi Ba Hao


wài tān shí bā hào
zuò cí : qín tiān
zuò qǔ : qín tiān / lv wén
RAP biān xiě ∶ hú hǎi quán / wáng jìn / yuán chéng jié / qī wēi / kù zǐ
RAP zuò qǔ ∶ hú hǎi quán
yǎn chàng : yuán chéng jié / qī wēi
xià zhe yǔ de yè
( tài shú xī de jiē )
suǒ yǒu de gǎn jué
( yǐ méi yǒu nà me rè liè )
xià zhe yǔ de yè
( xīn tòng de gǎn jué )
shā nà de shì xiàn
( hēi yè lǐ tiān kōng xià zhe xuě )
zài duō de lǐ yóu
tài duō de jiè kǒu
dōu wú fǎ dài tì
( nǐ duì wǒ ài de gǎn jué )
zài duō de huà miàn
tài duō de lǐ yóu
dōu biàn chéng yào jié shù de yī qiē
wǒ bù zhī dào nǐ zài xiǎng shí me
hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē é
( nà fēn shǒu de yè )
nà chán mián de dì diǎn
nán dào shì ài de tiān píng yǐ jīng qīng xié
wǒ hěn míng bái nǐ zài xiǎng shí me
hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē é
( xiāng yuē de dì diǎn )
jié shù de yī qiē
hěn míng bái ài bìng bù shì nǐ yào de yī qiē
xià zhe yǔ de yè
suǒ yǒu de gǎn jué
xià zhe yǔ de yè
shā nà de shì xiàn
tài duō de lǐ yóu
dōu wú fǎ dài tì
tài duō de huà miàn
dōu biàn chéng yào jié shù de yī qiē
wǒ bù zhī dào nǐ zài xiǎng shí me
hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē é
nà fēn shǒu de yè
nà chán mián de dì diǎn
nán dào shì ài de tiān píng yǐ jīng qīng xié
wǒ hěn míng bái nǐ zài xiǎng shí me
hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē é
xiāng yù de dì diǎn
jié shù de yī qiē
hěn míng bái ài bìng bù shì nǐ yào de yī qiē
suǒ yǒu hùn luàn de gǎn jué
wú kě jìu yào de yī qiē
tài duō yī qiē tài duō qīn qiē
tài duō shāng tòng de lǐ yóu ràng wǒ wú fǎ jù jué
wǒ bù zhī dào nǐ zài xiǎng shí me
nǐ hěn míng bái
hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē é
nà fēn shǒu de yè
nà chán mián de dì diǎn
nán dào shì ài de tiān píng yǐ jīng qīng xié
wǒ hěn míng bái nǐ zài xiǎng shí me
wǒ bù zhī dào
hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē é
xiāng yù de dì diǎn
jié shù de yī qiē
hěn míng bái ài bìng bù shì nǐ yào de yī qiē
( wǒ hěn míng bái nǐ zài xiǎng shí me )
( hái shì nà gè dì diǎn nà tiáo jiē )
xiāng yù de dì diǎn
jié shù de yī qiē
hěn míng bái ài bìng bù shì nǐ yào de yī qiē

Tìm kiếm với:

00:00
00:00
100
  -  

Bài hát đang nghe / Thêm vào playlist