Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Big Big Word

Nghệ sỹ: Emilia

Thể loại: Nhạc Âu Mỹ - 127kb/s

I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I too too will miss you much
miss you much...

I can see the first leaf falling
it's all yellow and nice
It's so very cold outside
like the way I'm feeling inside

I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I too too will miss you much
miss you much...

Outside it's now raining
and tears are falling from my eyes
why did it have to happen
why did it all have to end

I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I too too will miss you much
miss you much...

I have your arms around me warm like fire
but when I open my eyes
you're gone...

I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do do feel that
I too too will miss you much
miss you much...

I'm a big big girl
in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
but I do feel I will miss you much
miss you much...

Bình luận (0)

Album của Emilia Xem thêm

Không có dữ liệu

Video của Emilia Xem thêm

Không có dữ liệu

NhacSO's XFan

US UK

US UK

113 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist