Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Em bảo anh nếu em là nữ hoàng
Anh xin gì thì em sẽ ban cho
Nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé
Vì vua thường hay chọn lắm cung phi
Vào một hôm em ghé đến thăm anh
Sợ mẹ cha biết chuyện của đôi mình
Anh nói dối thưa đây cô bạn học
Đẫ lâu rồi con mới vừa gặp nhau
Cứ mối tháng em lại đến thăm anh
Sau mỗi tuần em ghé thăm một lần
Rồi quen dần hằng đêm em anh đến
Nên làng giếng thấy thế bảo nàng dâu
Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa
Em của anh giờ là vợ người ta
Để anh mãi đau thường vì ước nguyện
Tháng năm dài chưa xóa được tình em

Bình luận (0)

Album của Phạm Thanh Thảo Xem thêm

35k 18
218k 9
170.6k 9
57.4k 18

NhacSO's XFan

To Ba

To Ba

301 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

US UK

US UK

113 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist