Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Như viên đá trong lòng cát êm đại dương

say nghi ngút mây trời

không như đá trong lòng suối mau thành rêu

đã nuôi mộng tình yêu tuyệt vời

ngày ngày đợi nắng lên bờ xanh cao vút

ngày nào chợt gió mưa mưa về che khung trời

đá không rã rời rồi

ngày xanh qua nhanh rồi ngày xanh qua nhanh ngày

hè đã lướt khô trên môi còn lại tiếng thôi

như viên đá lưng mềm vuốt ve tình nhân

nuôi mộng ước lâu bền

nhưng viên đá nay thành đá xanh thủy chung

đã rơi dọc sườn cao lưng đồi

ngày ngày đợi chết trong lùm cây u uất

ngày ngày nằm nhớ ân tình sâu muôn đời

đá không đổi dời tình,

tình ơi tình ơi mênh mông

tình, tình ơi mênh mông

dòng lệ nóng đã trôi trong tim

còn lại xót xa

như viên đá lưng tròng mắt quan tài tươi

ôi mộng đã tan rồi như viên đá nay thành đá trên mộ bia

đá im lìm ngàn thu rêu mờ

người tình giờ đã quên tình sâu xa vắng

người tình giờ đã quên tình sâu muôn đời

đá không ngỏ lời

sầu, sầu ơi sầu ơi thiên thu

sầu, sầu ơi thiên thu

ngày dòng máu đã loang trên môi lạnh mộ đá thôi

Bình luận ()