Duyên Phận Phải Chiều - Quốc Phòng,Thu Huyền | nhacSO.net

Duyên Phận Phải Chiều

Quốc Phòng, Thu Huyền

Thể loại Nhạc Dân Tộc
Lượt nghe: 137.547

Duyên Phận Phải Chiều

Quốc Phòng

Lời bài hát: Duyên Phận Phải Chiều

Duyên phận phải chiều
(Trích trong chèo Lưu Bình Dương Lê)

Nói:
Đôi ta duyên phận phải chiều
Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe xăn
Cầm tay giao mặt dặn rằng
Chỉ thề nước biếc đạo hằng chớ quên

Trổ mở:
Duyên phận y y ta phải chiều y , này ai ơi y đôi thời đôi lứa ta
Thời này duyên y, ới phận đôi ta thời duyên y phận - ta phải y y chiều – y y y ….

Trổ 1:
Dây tơ y hồng - thời - khéo y xe mà vấn vít ỳ, ỳ y y ý ỳ ý y
Ấy mấy y sợi -y ý y y y chỉ điều - khéo khéo xe xăn
Ơi chứ ai ơi cầm thời - cầm lấy tay
Thời này giao y - ới mặt cầm tay thời giao y mặt ta dặn rằng ỳ, y y y ….

Trổ 2:
Ơi chỉ thề thời – có y bên mà nước biếc y , ỳ y y ý ỳ ý y
Ấy mấy đạo y ý y y y hằng y - xin ai chớ quên
Ới chứ ai ơi chứ ta thời - ta rủ nhau
Thời này lên y - ơi miếu rủ nhau cùng lên y miếu ta xuống y đền ./.

Tìm kiếm với:

Bài hát đang nghe

Thêm vào playlist