Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Em Học Toán

Nghệ sỹ: Nhạc Thiếu Nhi - Album: Mừng Tết Đến

Thể loại: - - 256kb/s

Bà Ba đi chợ đàng trong mua một cây mía vừa cong í... a vừa dàì.
Bà Ba đi chợ đàng ngoài mua một cây mía vừa dài í... a vừa cong...
Chợ trong cây mía hai đồng, chợ ngoài hai đồng cây mía. Hỏi rằng bà mua mía hết bao nhiêu tiền?...

Bà Ba đi chợ đàng trong mua một cây mía vừa cong í... a vừa dàì.
Bà Ba đi chợ đàng ngoài mua một cây mía vừa dài í... a vừa cong...
Chợ trong cây mía hai đồng, chợ ngoài hai đồng cây mía. Hỏi rằng bà mua mía hết bao nhiêu tiền?...

Bà Ba đi chợ đàng trong mua một cây mía vừa cong í... a vừa dàì.
Bà Ba đi chợ đàng ngoài mua một cây mía vừa dài í... a vừa cong...
Chợ trong cây mía hai đồng, chợ ngoài hai đồng cây mía. Hỏi rằng bà mua mía hết bao nhiêu tiền?...

Album của Nhạc Thiếu Nhi Xem thêm

135.1k 72
1.6m 270
182.5k 9
701.2k 18
2.9m 612

Video của Nhạc Thiếu Nhi Xem thêm

Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ
260.5k 54
Ai Dậy Sớm
220.7k 27

Bình luận ()

NhacSO's XFan

NhạcSố đang bình chọn.
Quay lại lần sau.