Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Everlasting Love

Nghệ sỹ: Vanessa Williams - Album: Everlasting Love

Thể loại: Nhạc Âu Mỹ - Pop - 327kb/s

Chia sẻ Tải về 327KB/S

When I feel you

Dreaming

I think of sunsets

How high my high getsChorus:

I wanna give to you

An everlasting love

I wanna fill your life

With a satisfying love

All you need

Iis an everlasting love

All you want

Is a mystifying loveSun breezes

Moonlight teases

Friendly invasion

Late night persuasion(Chorus)Each time

You pass me by

You saw me fade away

I'll give you

More each day

Bình luận (0)

Video của Vanessa Williams Xem thêm

Không có dữ liệu

Từ khóa HOT: Everlasting Love - Vanessa Williams - mp3 - son tung mtp - khoi my - tuan hung - nhac dj - nhac hot - nhac vu truong - nhac dance - Quang Le - My Tam

NhacSO's XFan

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

US UK

US UK

113 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist