Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Frère Jacques

Nghệ sỹ: Nhạc Thiếu Nhi - Album: 100 Songs For Kids

Thể loại: Nhạc Thiếu Nhi - 192kb/s

Chia sẻ

Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous?

Sonnez les mâtines
Sonnez les mâtines
Din, din, don

Are you sleeping, are you sleeping?
Brother John, Brother John

Morning bells are ringing
Morning bells are ringing
Ding, ding, dong

Bình luận (0)

Album của Nhạc Thiếu Nhi Xem thêm

138.4k 81
1.7m 270
184.9k 9
707.2k 18
2.9m 612

Video của Nhạc Thiếu Nhi Xem thêm

Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ
263.9k 54
Ai Dậy Sớm
222.9k 27

NhacSO's XFan

US UK

US UK

113 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist