Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez-vous, dormez-vous?

Sonnez les mâtines
Sonnez les mâtines
Din, din, don

Are you sleeping, are you sleeping?
Brother John, Brother John

Morning bells are ringing
Morning bells are ringing
Ding, ding, dong

Bình luận ()