Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Rừng hoang vu!

Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù

Ngàn gió ru

Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.

Vạc kêu sương!

Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.

Đàn đóm vương

Như bóng ai trong lúc đêm trường về.

Rừng trầm cô tịch

Đèo cao thác sâu

Đồi hoang suối reo

Hoang vắng cheo leo

Ngàn muôn tiếng âm

Tháng, năm buồn ngân...

Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca.

Người xưa đâu?

Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu.

Lầu các đâu?

Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.Đồ Bàn miền Trung đường về đây...

Máu như loang thắm chưa phai dấu

xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.

Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp!

Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...

Vượt khơiVề kinh đô

Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù ...

Triền sóng xô

Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ ...

Tiệc liên hoan

Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn

Dạ yến ban

Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.

Một thời oanh liệt

Người dân nước Chiêm

Lừng ghi chiến công

Vang khắp non sông.

Mộng kia dẫu tan.

Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.

Người xưa đâu?

Mồ đắp cao hay đã sâu thành hào.

Lầu các đâu?

Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màuĐồ Bàn miền Trung đường về đây...

Máu như loang thắm chưa phai dấu

xương trắng sâu vùi khí hờn căm...khó tan.

Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp !

Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...

Người xưa đâu ?

Bình luận ()