Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Hành Khúc Hội Khỏe Phù Đổng

Nghệ sỹ: Tốp Ca - Sáng tác: Văn Dung

Thể loại: - 320kb/s

1.Từng đoàn, từng đoàn bước đều.Binh minh dâng lên chân trời.Đôi lúc chúng ta lên đường về hội Khỏe Phù Đổng.Với sức mạnh thần kỳ.Với sức trẻ diệu kỳ.Nhanh hơn, xa hơn, cao hơn.Với sức mạnh niềm tin.Nhanh hơn, xa hơn, cao hơn.Với sức mạnh Việt Nam.Với sức trẻ Việt Nam
2.Từng đoàn, từng đoàn bước đều.Tuổi xân ta như chim trời.Thêm sức tháng năm luyện rèn về hội Khỏe Phù Đổng.Với sức mạnh thần kỳ.Với sức trẻ diệu kỳ.Nhanh hơn, xa hơn, cao hơn.Với sức mạnh niềm tin.Nhanh hơn, xa hơn, cao hơn.Với sức mạnh Việt Nam.Với sức trẻ Việt Nam

Bình luận ()