Heal The World

 

Trình bày: Michael Jackson  | Sáng tác: N/A  |  Album: The Essential

The Essential

Đăng bởi: | 320kb/s

Service is not available in your region
Dịch vụ không được cung cấp trên lãnh thổ của bạn

Lời bài hát

Heal The World

There's A Place In

Your Heart

And I Know That It Is Love

And This Place Could

Be Much

Brighter Than Tomorrow

And If You Really Try

You'll Find There's No Need

To Cry

In This Place You'll Feel

There's No Hurt Or SorrowThere Are Ways

To Get There

If You Care Enough

For The Living

Make A Little Space

Make A Better Place...Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeIf You Want To Know Why

There's A Love That

Cannot Lie

Love Is Strong

It Only Cares For

Joyful Giving

If We Try

We Shall See

In This Bliss

We Cannot Feel

Fear Or Dread

We Stop Existing And

Start LivingThen It Feels That Always

Love's Enough For

Us Growing

So Make A Better World

Make A Better World...Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeAnd The Dream We Were

Conceived In

Will Reveal A Joyful Face

And The World We

Once Believed In

Will Shine Again In Grace

Then Why Do We Keep

Strangling Life

Wound This Earth

Crucify Its Soul

Though It's Plain To See

This World Is Heavenly

Be God's GlowWe Could Fly So High

Let Our Spirits Never Die

In My Heart

I Feel You Are All

My Brothers

Create A World With

No Fear

Together We'll Cry

Happy Tears

See The Nations Turn

Their Swords

Into PlowsharesWe Could Really Get There

If You Cared Enough

For The Living

Make A Little Space

To Make A Better Place...Heal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeHeal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeHeal The World

Make It A Better Place

For You And For Me

And The Entire Human Race

There Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeThere Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeThere Are People Dying

If You Care Enough

For The Living

Make A Better Place

For You And For MeYou And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

You And For Me

Bình luận

 
  Bạn đang xem 6 trong tất cả 11 bình luận
 • :

  17/07 lúc 09:54

 • : hay kinh khung :">

  28/05 lúc 08:53

 • : hay qua

  31/03 lúc 01:28

 • : Fantastic song!!!!!
  Love-ya Micheal Jackson.

  31/05 lúc 07:37

 • : hay vai~

  16/05 lúc 18:51

 • : veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy good

  09/05 lúc 13:50

Xem thêm

Chú ý

Bạn muốn xóa bình luận này không?

Chú ý

Bạn muốn xóa lời bài hát này không?

Đăng lời bài hát

Heal The World -

Lời bài hát

Cài đặt nhạc chờ Viettel

Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Viettel

Soạn tin: DK gửi 1221

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Viettel

Soạn tin: PBH <Mã số> gửi 8562

Hoặc soạn tin: BHA TenBaiHat gửi 8577

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Viettel thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BHA conduongmua

Giá dịch vụ: 5.000 đồng/bài. Mọi chi tiết xin liên hệ 19008198.

Phí dịch vụ được bồi hoàn sau 30 ngày nếu bài hát bạn đăng ký không thành công. Mọi thắc mắc về dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi!

Cài đặt nhạc chờ Mobifone

Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Mobifone

Soạn tin: DK gửi 9224

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Mobifone

Soạn tin theo Tên Bài Hát: BHA TenBaiHat gửi 8577

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Mobifone thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BHA conduongmua

Giá dịch vụ: 5.000 đồng/bài. Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 1090.

Phí dịch vụ được bồi hoàn sau 30 ngày nếu bài hát bạn đăng ký không thành công. Mọi thắc mắc về dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi!

Cài đặt nhạc chờ Vinaphone

Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ Vinaphone

Soạn tin: DK gửi 9194

Cài đặt bài hát làm nhạc chờ Vinaphone

Soạn tin theo Tên Bài Hát: BHA TenBaiHat gửi 8577

Hướng dẫn:

Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vinaphone thì bỏ qua bước Đăng ký

Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
vd: Bạn muốn chọn Con Đường Mưa hãy soạn tin BHA conduongmua

Giá dịch vụ: 5.000 đồng/bài. Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 1091.

Phí dịch vụ được bồi hoàn sau 30 ngày nếu bài hát bạn đăng ký không thành công. Mọi thắc mắc về dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi!

Nhacso.net

Cám ơn bạn đã đóng góp lời cho bài hát này. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt và đăng nội dung của bạn trong thời gian sớm nhất