Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Trên thế gian này có nhiều kỳ quan, có thật nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp vẫn là mẹ của ta, mẹ của ta là kỳ quan đẹp nhất, trên thế gian này mẹ là kỳ quan đẹp nhât.
Em hay mùa xuân đây, anh hãy trọn vòng tay ôm mẹ thật lòng,ôm mẹ thật lòng, đừng để mẹ vụt khỏi tầm tay, mẹ vụt khỏi tầm tay, mình ân hận lắm, trên thế gian này chẳng còn gì đâu, nếu mẹ đi vào, đi vào thiên thu
Ta có thân này cũng nhờ mẹ sinh ra, mẹ sinh ra và mẹ nuôi ta lớn, công biển trời, cao vời vợi, cả cuộc đời khó đáp ơn sâu, cả cuộc đời khó đáp ân sâu.

Bình luận ()