Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Oh My Love

Nghệ sỹ: John Lennon - Album: Imagine

Thể loại: Nhạc Âu Mỹ - Pop - 214kb/s

oh my love for the first time in

my life

my eyes are wide open

oh my lover for the first time in

my life

my eyes can see

i see the wind, oh i see the

trees

everything is clear in my heart

i see the clouds, oh i see the

sky

everything is clear in our world

oh my love for the first time in

my life

my mind is wide open

oh my lover for the first time in

my life

my mind can feel

i feel sorrow, oh i feel dreams

everything is clear in my heart

everything is clear in our world

i feel life, oh i feel love

Bình luận (0)

Album của John Lennon Xem thêm

16.5k 63
3.8k 9

Video của John Lennon Xem thêm

Imagine (London 2012 Olympic Games Highlights)
1.4k 9

NhacSO's XFan

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

US UK

US UK

113 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist