Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Santa Claus Is Coming To Town

Nghệ sỹ: Glee Cast - Album: The Christmas Album - Volume 2

Thể loại: Nhạc Âu Mỹ - Pop - 320kb/s

Chia sẻ Tải về 320KB/S

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

He's making a list
He's checking it twice
He's gonna find out
Who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
You better be good for goodness sake
You better be good for goodness sake

O! You better watch out
You better not cry
Better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
You better be good for goodness sake
You better be good for goodness sake

You better watch out
You better not cry
Better not pout, I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to
Santa Claus is coming to town

Bình luận (0)

Từ khóa HOT: Santa Claus Is Coming To Town - Glee Cast - mp3 - son tung mtp - khoi my - tuan hung - nhac dj - nhac hot - nhac vu truong - nhac dance - Quang Le - My Tam

NhacSO's XFan

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

US UK

US UK

113 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist