Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây,bên nắng đốt bên mưa quây. Em dang tya,em xòe tay,chẳng thể nào xua tan mây (mà) chẳng thể nào che anh được. (Chừ) rút sợi thương (ấy mấy) chằm mái lợp,rút sợi nhớ (mấy) đan vòm xanh.Nghiêng sườn đông (mà) che mưa anh,nghiêng sườn tây xỏa bóng mát. Rợp trời thương (ấy) màu xanh suốt (mà) em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh (mà) em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh.

Bình luận ()