Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Sông Quê

Hò.... ơ... sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em...

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u.

Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn
Anh bao chiều tàn thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều.
Ơi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi.

Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người
Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu.

Về đây mới biết Bên sông không còn mái nhà ngày xưa.

Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó,
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về,
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học,
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u.

Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng con đò trên cát lở,

Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng!

Bình luận ()