Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Take Me To The River

Nghệ sỹ: Uyên Linh - Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài - Album: Giấc Mơ Tôi

Thể loại: Nhạc Việt Nam / Nhạc Trẻ - 320kb/s

I don’t know why I love her like I do
All the changes you put me through
Take my money, my cigarettes
I haven’t seen the worst of it yet
I wanna know that you’ll tell me
I love to stay
Take me to the river, drop me in the water
Take me to the river, dip me in the water
I don’t know why you treat me so bad
Think of all the things we could have had
Love is an ocean that I cant forget
My sweet sixteen I would never regret
I wanna know that you’ll tell me
I love to stay
Take me to the river, drop me in the water
Push me in the river, dip me in the water
Washing me down, washing me
Hug me, squeeze me, love me, tease me
Till I cant, till I cant, till I cant take no more of it
I don’t know why I love you like I do
All the troubles you put me through
Sixteen candles there on my wall
And here am I the biggest fool of them all
I wanna know that you’ll tell me
I love to stay
Take me to the river and drop me in the water
Dip me in the river, drop me in the water

Album của Uyên Linh Xem thêm

30k 72
177.7k 117
66.4k 18
27.5k 18
331.5k 405

Bình luận ()

NhacSO's XFan

NhạcSố đang bình chọn.
Quay lại lần sau.