Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Thanh Hóa Anh Hùng

Nghệ sỹ: Tốp Ca

Thể loại: Nhạc Việt Nam / Nhạc Cách Mạng - 128kb/s

Sáng tác : Hoàng Đạm

Dô tá dô tà ,dô tá dô tà
Ê dô khoan ta dô khoan , huầy khoan hò khoan .
Ai về Thanh Hóa ( dô tá dô tà )
Thanh hóa anh hùng
Khoan hợi hò khoan , ê dô khoan ta hò khoan
Miền quê ( chứ ) Lê Lợi
Ê dô khoan ta dố khoan
Chứ đã lừng là sử xanh ( dô tá dô tà )
Ê dô khoan ta dố khoan ( huầy khoan hò khoan ) .
Cho gửi cho nhắn ( dô tá dô tà )
Cho nhắn lời mừng
Khoan hợi hò khoan ê dô khoan ta hò khoan .
Mừng tin chứ thắng trận ( ế dô khoan ta dố khoan )
Chứ nức lòng là quân dân ( dô tá dô tà )
Ê dô khoa ta dố khoan huầy khoan hò khoan .
Dố ta huầy ta ,dố ta huầy ta ...
Vui từ thôn xóm
Thôn xóm xa xôi
Truyền đi khắp nơi nơi
Hải đảo cho đến núi đồi .
Vui về Thanh Hóa
Thanh Hóa anh hùng
Cờ bay phấp phới tưng bừng
Miền quê Triệu Trinh nương anh dũng
Dô tá dô tà dô tá dô tà
Ê dô khoan ta dố khoan huầy khoan hò khoan .
Muôn người tay súng (dô tá dô tà )
Tay súng sẵn sàng
Khoan hợi hò khoan ,ê dô khoan ta hò khoan .
Càng hăng chứ đánh giặc ( ê dô khoan ta dố khoan )
Chứ ta càng là sản xuất hăng
Ê dô khoan ta dô khoan ,huầy khoan hò khoan
Phen này giặc Mỹ ( dô tá dô ta )
Giặc Mỹ tơi bời
Khoan hợi hò khoan ,ê dô khoan ta hò khoan .
Dù cho chúng xuống biển (ê dô khoan ta dố khoan )
Chứ lên trời rồi cũng tan thây (dô tá dô tà )
Ê dô khoan ta dố huầy
Ê dô khoan ta dố huầy.

Khoan huầy dô khoan
Khoan huầy dô khoan
Khoan huầy dô khoan .

Khoan huầy dô khoan
Khoan huầy dô khoan
Khoan huầy dô khoan .

Khoan huầy dô khoan
Khoan huầy dô khoan
Khoan huầy dô khoan
Khoan dô khoan huầy khoan ...

Bình luận ()