Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Trăng Sáng Đôi Miền

Trăng lên lùa cành tre gió thổi sáo diều

Trăng soi cảnh miền quê lúa ngả mượt đồng

Xa xa từ đầu thôn gió vẫn tiếng ru hời

Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ à ơiQuê hương tựa độ trăng sáng cảnh tập đoàn

Vui no từ đầu thôn tới tận cuối làng

Trăng cao trăng càng trong gió vẫn tiếng ru hời

Tương lai tựa vầng trăng bé ngủ à ơi

Bình luận ()