Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Cô gái xung phong hát câu quan họ
Hát điệu gì em mà anh thấy quê hương nhà
Thấy con sông cầu nước xanh mà biên biếc mây trắng mây hồng ứ hự lam, sắc biếc ơ ớ trên đồi cao, em là em là cô gái cầu Lim hát câu quan họ để anh tìm
Anh tìm anh tìm đến nơi, chứ tìm em, em đã, đã đi rồi
Em đi tới những con đường mới mở câu dân ca em gởi quê hương một nửa, một nửa em mang tới những tuyến đường
Giữa trưa hè nắng thiêu cháy bỏng dất dậy lên hố bom thù sâu hoẳm mảnh bom găm cả trong lòng đất em vẫn say tiếng hát quê nhà
Tiếng hát như lời anh hò hẹn chiến thắng về hội Lim anh trở lại
Em hát anh nghe trên quê hương quan họ
Câu hát nhắn người ơi người nhớ … tới quê em, người ơi … nhớ … đừng về

Bình luận ()