Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Bờ a ba là ba của bé,
Mờ e me là mẹ của em,
Lờ a la - ba không la mắng,
Đờ on đon - mẹ không đánh đòn.

Bình luận ()