Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

70 Năm Tình Ca Trong Âm Nhạc Việt Nam FULL cover art

70 Năm Tình Ca Trong Âm Nhạc Việt Nam FULL

Người đăng: Âm Nhạc Việt - Ngày đăng: 2012-02-07 15:42:12 - Số bài: 94

Radio tổng hợp các thông tin về cuộc sống, tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong nền Tân Nhạc Việt Nam trong hơn 70 năm qua, kể từ 1930, khi nền tân nhạc Việt Nam khởi đầu hình thành.