Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Bài hát tiếng anh hay và ý nghĩa về tình bạn cover art

Bài hát tiếng anh hay và ý nghĩa về tình bạn

Người đăng: Hồ Thị Băng Thủy - Ngày đăng: 2013-03-17 15:14:48 - Số bài: 5

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
\ Hope someday we'll meet again cause I miss u so much - my best friend.