Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

NHẠC KHÔNG LỜI VIỆT NAM chọn lọc cover art

NHẠC KHÔNG LỜI VIỆT NAM chọn lọc

Người đăng: Cafe sáng - Ngày đăng: 2011-05-08 14:21:10 - Số bài: 23

Ai về qua chỗ người thương
\ Đứng giùm tôi
\ Trước cổng trường ngày xưa
\ Ướt giùm tôi
\ Chút trời mưa
\ Để nghe trên tóc
\ Hương vừa bay đi...