Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

những bài hát hay của ca sĩ Quốc Đại cover art

những bài hát hay của ca sĩ Quốc Đại

Người đăng: đỗ phong
Ngày đăng: 2011-10-15 14:30- Số bài: 44

mỗi lần cảm thấy muộn phiền, bưc dọc, chỉ cần nghe Quốc Đại là mọi phiền muộn đều tan biến, chỉ có những bài hát này và giọng ca này mới có thể giải tỏa sự ccăng thẳng trong tôi.

Bình luận (0)

Playlist cùng người tạo Xem thêm

11.2k 9
1.8k 9
152.8k 225
7.7k 9

NhacSO's XFan

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

US UK

US UK

113 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist