Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Những Ca Khúc Nhạc Hoa - Lời Anh cover art

Những Ca Khúc Nhạc Hoa - Lời Anh

Người đăng: Cục Than
Ngày đăng: 2012-10-12 10:08- Số bài: 30

Những ca khúc nhạc hoa thập niên 90 không chỉ nổi tiếng nhờ chính tiếng gốc và khi được hát lại bằng tiếng Anh vẫn cho người khác được cảm xúc dạt dào trong từng bài khác không kém gì tiếng Hoa.

Bình luận (0)

Playlist cùng người tạo Xem thêm

972 45

NhacSO's XFan

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

US UK

US UK

113 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist