Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tiếng Hoa Cảm Xúc cover art

Tiếng Hoa Cảm Xúc

Người đăng: Đỗ Bắc - Ngày đăng: 2011-08-25 12:35:53 - Số bài: 15

Tôi biết bạn có những lúc buồn, có lúc vui và có khi mông lung về mọi thứ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi luôn vượt qua tất cả bằng những giai điệu của âm nhạc. Bạn cũng có thể như vậy.
\ Có thể bài viết này chẳng liên quan gì đến bạn nhưng đó là tấm chân thành mà tôi muốn gửi đến các bạn. Chúc các bạn lấy lại được thăng bằng của cuộc sống.
\ Mà...
\ Khi các bạn nghe nhạc sàn, các bạn có thấy phấn khởi không?
\ Và khi các bạn nghe nhạc sâu lắng, các bạn có cảm thấy mình dạt dào cảm xúc không?
\ Nếu câu trả lời là "có" thì tôi xin chúc mừng bạn. Bạn vẫn còn có cảm xúc với thế gian này và bạn không bị trầm cảm.
\ Ngược lại, bạn đã bị lãnh cảm thật sự. Nếu như vậy, hãy liên lạc với tôi. Tôi không hứa sẽ làm bạn bình thường trở lại nhưng tôi hứa sẽ lãnh cảm cùng bạn. Vì tôi nghĩ, để "lãnh cảm" này mất đi thì nó phải "cặp bồ" với 1 "lãnh cảm" khác.