Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

♫ ♫ Phiêu Phiêu Cùng Nhạc Hòa Tấu ♫ ♫ cover art

♫ ♫ Phiêu Phiêu Cùng Nhạc Hòa Tấu ♫ ♫

Người đăng: Mỹ Hoàng - Ngày đăng: 2011-09-03 21:51:05 - Số bài: 38

Réo rắt giai điệu cùng Piano, violin, saxo,...Nghe, nghe và nghe...lắng đọng...để mỗi chúng ta luôn cảm thấy rằng người ấy luôn bên cạnh mình, và mình cũng luôn bên cạnh người ấy trong những tiếng réo rắc của âm nhạc.

\ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫