Tuyển Tập 100 Ca Khúc - Phương Dung" Nhạn Trắng Gò Công"

Nguyễn Hồng Minh - 48 Bài hát

Lượt nghe: 114.102

Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định... Xem thêm

Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình. Thành công với các nhạc phẩm như Những đồi hoa sim, Nỗi buồn gác trọ, Tạ từ trong đêm, Đố ai, … từ những thập niên 1960, 1970, nhưng hơn 14 năm đi về Mỹ - Việt, nữ ca sĩ nhạc quê hương Phương Dung chỉ chuyên tâm làm công việc thiện nguyện ở khắp các vùng đất từ Quảng Bình trở vào Nam|0|21988|8|[]|0|1478057608|1478057608|public|2011-05-09 21:51:28|2013-02-16 23:24:37|2011-05-09 21:51:28|381500,326792,48085,326791,326785,326789,84570,1025856,479029,496161,449988,587011,587010,393246,409352,490072,326786,326788,393245,426543,399615,392895,392918,398829,399613,453763,587016,398920,490073,441194,393251,393243,399610,452003,452004,452009,452010,452011,392879,392893,393253,399598,449862,401453,490068,634185,449860,392899,426546,426547,426541,449880,433480,413703,386547,394465,449864,386550,401441,490080,392921,399609,398705,56620,449876,399607,394481,394460,399617,393242,452311,409353,452307,433478,475487,382365,406802,394325,410586,410590,394397,410599,484919,487562,475510,481295,475525,479027,481105,481108,1217756,1217757,1217758,1217760,1217765,475521,475518,994216,952167,492315|[]
10208|Ho Ngoc Ha |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/09/1306057925/130495399111_6962_120x90.jpg|0|Ho Ngoc Ha |0|455|0|[]|0|1306057925|1306057925|public|2011-05-09 22:01:42|2011-05-09 22:15:01|2011-05-09 22:01:42|372562,372560,315358,315360,315362,315382|[]
10213|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|37|0|[]|0|1372058047|1372058047|public|2011-05-09 22:40:07|2011-05-09 22:40:07|2011-05-09 22:40:07|353516,372499,359861,350410,312942,359774,336889,318547,323816,361756,10609,325883,355989,47857,312996,314916,361749,316490,362964,50684|[]
10215|Mắt Ngọc Collection 2011 |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/09/1372058047/130495672424_9795_120x90.jpg|0||0|990|0|[]|0|1372058047|1372058047|public|2011-05-09 23:00:34|2011-05-09 23:00:34|2011-05-09 23:00:34|381629,381632,381635,381656,381658,381664,381666,381669|[]
10217|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1436058223|1436058223|public|2011-05-09 23:10:36|2011-05-09 23:10:36|2011-05-09 23:10:36|1000,995,313190,412,313017,2490,330139,378820,359786,312750,312933,803,313191,359485,359784,359780,361906,349392,328080,322482|[]
10223|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1076058543|1076058543|public|2011-05-09 23:37:54|2011-05-09 23:37:54|2011-05-09 23:37:54|350422,359782,378582,378583,341159,315432,365091,352933,358364,329813,77963,359875,378575,322480,51,378578,353299,372557,316557,313238,3131|[]
10224|Để nhớ một thời ta đã yêu |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1146053498/130496313015_8573_120x90.jpg|0| Em không hề có một kỹ niệm nào về cuộc tình chúng mình. Vì những gì tươi đẹp đã qua, lâu rồi không thấy, khi gặp lại - khi nhớ lại, anh cho quyền mình gọi nó là kỹ niệm. Còn với em, ngày nào cũng gặp, lúc nào cũng nhớ, bất cứ khi nào cũng văng vẳng trong đầu óc không mờ phai ... Vậy nên anh à, em không có một kỹ niệm nào về cuộc tình của chúng mình ... :) |0|6616|25|[]|0|1146053498|1030050034|public|2011-05-09 23:50:52|2012-03-05 11:18:14|2011-05-09 23:50:52|325440,326225,355608,325446,9132,347270,318227,378098,325123,313924,327145,346237,329070,325115,327187,322206,378352,319025|[]
10226|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1350057830|1350057830|public|2011-05-09 23:54:17|2011-05-09 23:54:17|2011-05-09 23:54:17|330143,358345,1708,344165,357421,373147,366517,372625,324181,329938,329945,314073,372413,369096,329819,31960,346196,359783,317399,357032|[]
10227|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1236058625|1236058625|public|2011-05-10 00:06:15|2011-05-10 00:06:15|2011-05-10 00:06:15|312998,82692,937,313645,312891,316644,357103,323783,339917,692,314919,313412,323557,319346,361042,330144,830,318186,361760,269|[]
10228|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1440057970|1440057970|public|2011-05-10 00:06:38|2011-05-10 00:06:38|2011-05-10 00:06:38|352073,343590,377286,338490,339867,365427,371390,31728,359942,376165,369824,365423,351109,361436,75324,334983,4399,360673,355498,353941|[]
10234|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1136058556|1136058556|public|2011-05-10 00:47:06|2011-05-10 00:47:06|2011-05-10 00:47:06|330144,366417,830,318186,316116,361760,269,316637,826,360471,331819,339650,30452,365844,358516,373141,358063,326328,78590,321626,354221,354222,354223,354224,354226,403145|[]
10235|Nhu Quynh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhu Quynh |0|0|0|[]|0|1136058556|1136058556|deleted|2011-05-10 00:47:42|2011-05-10 00:47:42|2011-05-10 00:47:42|N|[]
10241|Vì nhớ anh ấy-đã đi qua |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1310056992/130496518213_7530_120x90.jpg|0|Đang nhớ người ấy, rất nhớ ng ấy..Nỗi đau của hiện tại lại chính là nỗi nhớ...Da diết và khắc khoải..rồi cũng phải quên..|0|402|4|[]|0|1310056992|1310056992|public|2011-05-10 01:19:59|2011-05-10 01:21:37|2011-05-10 01:19:59|378098,53133,338552,79091,8914,362772,63275,338503,348519|[]
10242|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1354032715|1354032715|public|2011-05-10 01:28:29|2011-05-10 01:28:29|2011-05-10 01:28:29|330144,830,318186,361760,269,316637,826,339650,373141,326328,78590,321626,316321,313176,361763,373425,50740,880,1000,995|[]
10246|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1344058236|1344058236|public|2011-05-10 02:03:33|2011-05-10 02:03:33|2011-05-10 02:03:33|45805,323558,2371,46719,2200,349605,323556,8829,11603,2158,19923,322239,313783,323559,322109,17267,62818,323097,1513,354902|[]
10247|Để nhớ |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Để nhớ |0|64|0|[]|0|1184057918|1184057918|public|2011-05-10 02:06:06|2011-05-10 02:06:06|2011-05-10 02:06:06|325440,326225,325446,9132,347270,318227,378098,325123,313924,346237,329070,327187,378352,325115,322206,319025,379701,379444,312906,317584,325039,316845,23835,73646,374433,328823,324175,329816,457109|[]
10252|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1374057425|1374057425|public|2011-05-10 02:58:44|2011-05-10 02:58:44|2011-05-10 02:58:44|347257,318821,359537,315154,348889,339823,4586,354239,342173,56755,361748,371700,325038,329263,318970,365654,369880,332100,356970,58459|[]
10255|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1482057741|1482057741|public|2011-05-10 05:30:45|2011-05-10 05:30:45|2011-05-10 05:30:45|356572,356526,709,350404,964,49371,316491,357144,327148,1311,70847,321685,313478,339916,339915,373693,344169,360871,353220,18001,378574,328301,57444,67685|[]
10256|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1280058433|1280058433|public|2011-05-10 06:46:59|2011-05-10 06:46:59|2011-05-10 06:46:59|1851,332493,351044,353756,372839,364317,330975,362202,365722,364463,373443,373432,332519,378941,372670,376335,362107,364905,361670,363605|[]
10257|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1246057628|1246057628|public|2011-05-10 06:58:39|2011-05-10 06:58:39|2011-05-10 06:58:39|892,312966,356149,356070,927,534,328572,358673,376393,330141,566,356812,329090,313127,378583,378578,372557,286,70,350479|[]
10258|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|149|0|[]|0|1490057562|1490057562|public|2011-05-10 07:46:06|2011-05-10 07:46:06|2011-05-10 07:46:06|269,316637,826,339650,373141,326328,354977,78590,321626,319283,316321,313176,335014,361763,373425,365426,2490,356830,50740,880|[]
10260|Power Metal |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Power Metal |0|16|0|[]|0|1184057179|1184057179|deleted|2011-05-10 08:48:47|2011-05-10 08:48:47|2011-05-10 08:48:47|N|[]
10261|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1394057964|1394057964|public|2011-05-10 08:49:48|2011-05-10 08:49:48|2011-05-10 08:49:48|332090,355690,892,312966,356149,356070,927,534,369842,328572,12807,358673,372662,376393,330141,356184,566,356812,329090,313127|[]
10262|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|16|0|[]|0|1486057929|1486057929|public|2011-05-10 08:55:03|2011-05-10 08:55:03|2011-05-10 08:55:03|355642,372984,371441,377616,370082,21551,358275,372553,358500,352073,377170,343590,378500,62200,41345,377286,338490,378887,339867,365427|[]
10263|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|17|0|[]|0|1050058048|1050058048|public|2011-05-10 09:07:41|2011-05-10 09:07:41|2011-05-10 09:07:41|330416,339604,361926,322487,373716,357691,359860,314139,330659,353251,312998,331873,82692,937,312778,313645,312891,358244,316644,357103|[]
10264|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1410057982|1410057982|public|2011-05-10 09:11:25|2011-05-10 09:11:25|2011-05-10 09:11:25|371667,374991,349575,324352,338917,352840,338911,318728,376673,367830,313383,359772,377468,355521,360852,374984,357751,373358,364086,328347|[]
10265|nhac hay |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhac hay |0|12|0|[]|0|1272058001|1272058001|public|2011-05-10 09:15:39|2011-05-10 09:15:39|2011-05-10 09:15:39|1164,330129|[]
10266|Những Ca khúc Nặng Tình Nhất Viết Về Cha Kính Yêu !|http://st.nhacso.net|images/album/2013/02/05/1478057608/13600414800_1089_120x90.jpg|0| Cánh cò cõng nắng qua sông

Chở luôn nước mắt cay nồng của cha

Cha là một dãi ngân hà

Con là giọt nước sinh ra từ nguồn

Quê nghèo mưa nắng trào tuôn

Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm

Thương con cha ráng sức ngâm

Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.

Lúa xanh xanh mướt đồng xa

Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha. |0|41550|48|[]|0|1478057608|1478057608|public|2011-05-10 09:38:22|2014-11-22 23:03:31|2011-05-10 09:38:22|1205853,1230322,1076924,30729,327196,321408,420596,1231429,749331,1205852|[]
10279|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|2|0|[]|0|1382033685|1382033685|deleted|2011-05-10 10:43:33|2011-05-10 10:43:33|2011-05-10 10:43:33|N|[]
10280|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1346057469|1346057469|public|2011-05-10 10:44:35|2011-05-10 10:44:35|2011-05-10 10:44:35|313169,315168,29692,362418,370685,325871,359918,366652,316518,362370,371694,370880,362470,376495,362429,367000,371364,371380,320609,312947|[]
10284|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1110058316|1110058316|public|2011-05-10 10:58:01|2011-05-10 10:58:01|2011-05-10 10:58:01|358792,322483,312821,163460,371698,358550,368602,322298,324621,329855,378862,352801,355601,331909,312989,371696,9469,361761,362463,377991|[]
10286|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1072026531|1072026531|public|2011-05-10 11:12:38|2011-05-10 11:12:38|2011-05-10 11:12:38|312941,370917,636,316682,335593,366504,359501,312775,355608,570,327538,368820,362926,4414,15703,361755,313484,355949,368574,64144|[]
10298|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1058058037|1058058037|public|2011-05-10 11:51:18|2011-05-10 11:51:18|2011-05-10 11:51:18|858,377344,84245,323052,312759,325120,324980,323553,90,364176,365318,379444,323352,354270,379134,373149,339920,320463,363915,342575|[]
10301|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1510058012|1510058012|public|2011-05-10 11:59:46|2011-05-10 11:59:46|2011-05-10 11:59:46|343614,343350,343352,343353,343370,343322,343319,343321,335713,335706,335699,335678,335672,335479,335480,328859,328858,328857,328856,328854|[]
10302|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1174057778|1174057778|public|2011-05-10 12:26:54|2011-05-10 12:26:54|2011-05-10 12:26:54|1097|[]
10303|So Sad |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|So Sad |0|55|0|[]|0|1174057778|1174057778|public|2011-05-10 12:27:37|2011-05-10 12:27:37|2011-05-10 12:27:37|3131,313163,322863,336033|[]
10304|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1296055686|1296055686|public|2011-05-10 12:37:04|2011-05-10 12:37:04|2011-05-10 12:37:04|372292,372986,351715,343538,362374,43870,351551,316262,346095,366561,352422,339862,367011,69208,373969,281674,365360,367507,365411,74526|[]
10307|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1402050206|1402050206|public|2011-05-10 12:50:46|2011-05-10 12:50:46|2011-05-10 12:50:46|316682,366504,359501,312775,355608,359996,570,327538,362926,373233,328488,359993,357161,15703,361755,313484,355949,61913,64144,376406|[]
10308|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1128057840|1128057840|public|2011-05-10 13:01:10|2011-05-10 13:01:10|2011-05-10 13:01:10|324049,317848,66841,343522,18549,342350,82716,353453,7952,327444,372527,313005,313276,328571,355500,355433,312915,359989,357261,624|[]
10309|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1250029394|1250029394|public|2011-05-10 13:04:15|2011-05-10 13:04:15|2011-05-10 13:04:15|331976,331974,316196,357194,340262,348329,9952,352069,326738,326762,375142,362434,355497,357122,368818,355811,371697,359819,91499,330543|[]
10310|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|32|0|[]|0|1366057712|1366057712|public|2011-05-10 13:09:18|2011-05-10 13:09:18|2011-05-10 13:09:18|355087,312891,369658,82692,937,312778,313645,358244,316644,357134,357103,333859,323783,339917,344094,324119,366363,372544,1909,692,363796|[]
10312|VUI |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|VUI |0|17|1|[]|0|1084053708|1084053708|public|2011-05-10 13:15:14|2011-05-10 13:15:14|2011-05-10 13:15:14|2352,1164,51999|[]
10313|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1374021116|1374021116|public|2011-05-10 13:21:14|2011-05-10 13:21:14|2011-05-10 13:21:14|314264,329090,313127,378578,372557,286,314994,313725,51,359871,378573,378575,70,350479,93,344031,328479,357544,350422,359782|[]
10318|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1338003233|1338003233|deleted|2011-05-10 13:43:52|2011-05-10 13:43:52|2011-05-10 13:43:52|N|[]
10319|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|16|0|[]|0|1228058536|1228058536|public|2011-05-10 13:51:38|2011-05-10 13:51:38|2011-05-10 13:51:38|5601,5716,6357,6521,6681,6753,6842,6946,7046,7449,7538,7656,7876,8075,8309,8319,8328,8383,8409,8457|[]
10320|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1074057795|1074057795|public|2011-05-10 13:54:31|2011-05-10 13:54:31|2011-05-10 13:54:31|60727,2945,378144,320288,314709,315318,321311,320074,25884,320597,319439,319209,319178,357167,320091,326604,320932,361494,23888,321303|[]
10321|Thư giản |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Thư giản |0|54|0|[]|0|1228058536|1228058536|public|2011-05-10 13:58:05|2011-05-10 13:58:05|2011-05-10 13:58:05|1164,2352,83,49,864,365086,3131,4014,313172,313502,315436,339915,339916,339656,339657,353533,344900,312755,356570,70338|[]
10323|Yeu thich |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|114|0|[]|0|1454058411|1454058411|public|2011-05-10 14:01:35|2011-05-10 14:18:50|2011-05-10 14:01:35|318293,318291,318287,17196,20963,26467,34067,42840,40436,61223,314623|[]
10325|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1068058156|1068058156|public|2011-05-10 14:05:50|2011-05-10 14:05:50|2011-05-10 14:05:50|4414,327538,324648,1040,312893,312990,313171,335593,328488,4499,372645,355434,357161,1139,316682,368820,356613,361755,358549,369842|[]
10333|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1064058826|1064058826|public|2011-05-10 14:36:58|2011-05-10 14:36:58|2011-05-10 14:36:58|313177,359389,662,354588,38,7329,313020,366991,361453,364437,367495,372561,314923,368113,322488,369879,324647,361823,361762,312906|[]
10335|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1222058104|1222058104|public|2011-05-10 14:50:46|2011-05-10 14:50:46|2011-05-10 14:50:46|350447,373405,358557,328573,338913,375731,43701,314918,354243,376826,313479,316363,361754,7268,372415,989,58556,312956,323106,37755|[]
10338|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1244058279|1244058279|public|2011-05-10 14:57:08|2011-05-10 14:57:08|2011-05-10 14:57:08|316697,315867,361768,1080,313641,324501,3265,3623,353222,372630,315335,314153,15379,357405,369855,342230,328575,352490,329820,372131|[]
10341|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|23|0|[]|0|1196058245|1196058245|public|2011-05-10 15:02:29|2011-05-10 15:02:29|2011-05-10 15:02:29|362776,316986,316355,346771,315677,367699,326509,354534,334005,327434,327404,326515,22305,327525,61200,316767,327458,339591,342608,320677|[]
10342|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1164057805|1164057805|public|2011-05-10 15:05:01|2011-05-10 15:05:01|2011-05-10 15:05:01|979,325583,330144,911,20180,15580,680,313021,53262,374981,344169,316648,320530,376090,316647,350447,373139,375738,361761,356569,361755,361990,330158|[]
10345|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|83|0|[]|0|1264058288|1264058288|public|2011-05-10 15:07:24|2011-05-10 15:07:24|2011-05-10 15:07:24|366495,366550,366553,366354,366360,366288,325596,312800,366361,362375,362424,362433,362427,362386,362367,362366,362361,362419,369394,371592|[]
10347|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|38|0|[]|0|1376058461|1376058461|public|2011-05-10 15:09:10|2011-05-10 15:09:10|2011-05-10 15:09:10|356425,356423,363107,355798,332562,30375,365421,360843,372661,314857,357132,368604,371654,340270,367496,356166,367739,353949,353946,353948,640707|[]
10349|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1136058583|1136058583|public|2011-05-10 15:13:47|2011-05-10 15:13:47|2011-05-10 15:13:47|2490,378820,318152,347373,320598,313924,317133,376391,359786,356830,50740,880,344029,1000,995,313190,412,377547,313017,330139|[]
10351|Nhac ngoai |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhac ngoai |0|86|0|[]|0|1404005085|1404005085|public|2011-05-10 15:20:49|2011-05-10 15:20:49|2011-05-10 15:20:49|369658,467983,471809,338487,551670,59262,313061,468064,4609,572380,327046,572364,577435,463280,369670,369698,649482,385075|[]
10352|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1368058107|1368058107|public|2011-05-10 15:26:10|2011-05-10 15:26:10|2011-05-10 15:26:10|359863,313156,356167,372720,361769,12332,316697,364781,314055,315867,355495,361768,338914,349566,1080,1387,313641,324501,3265,3623,319925|[]
10354|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1034058130|1034058130|public|2011-05-10 15:31:17|2011-05-10 15:31:17|2011-05-10 15:31:17|360759,314093,356068,313092,466,3443,328372,343523,373108,321536,18547,313198,372306,366529,350478,768,339651,372414,61511|[]
10356|LH |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|LH |0|18|0|[]|0|1292058392|1292058392|public|2011-05-10 15:41:05|2011-05-10 15:41:05|2011-05-10 15:41:05|378574,378578,326210,314093,326932,326929,326934,372297,381211|[]
10362|Nhạc Hoa yêu thích |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1098053269/13050193996_252_120x90.jpg|0||0|625|2|[]|0|1098053269|1098053269|public|2011-05-10 16:25:11|2011-05-10 16:49:51|2011-05-10 16:25:11|382893,382785,382800,382786,382784,382771,382768,382767,382766,382765,382764,382760,382756|[]
10374|Nhac vui |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhac vui |0|428|0|[]|0|1034053781|1034053781|public|2011-05-10 17:44:02|2011-05-10 17:44:02|2011-05-10 17:44:02|365286,409179,409136,409135,409137|[]
10382|Nhạc cũ |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc cũ |0|74|0|[]|0|1364050178|1364050178|public|2011-05-10 18:27:49|2011-05-11 23:01:45|2011-05-10 18:27:49|357240,324652,354469,316902,324635,45703,315044|[]
10383|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1342057948|1342057948|public|2011-05-10 18:28:46|2011-05-10 18:28:46|2011-05-10 18:28:46|315432,329813,20675,361756,336893,341159,352933,77963,313428,353299,336889,312942,359868,26483,316488,350410,323816,355435,359988,346289,864|[]
10385|Những bài hát buồn nhẹ nhàng |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Những bài hát buồn nhẹ nhàng |0|3951|0|[]|0|1024011322|1024011322|public|2011-05-10 18:30:48|2011-05-10 18:30:48|2011-05-10 18:30:48|323352,316128,316116,313377,28758,316845,366223,371695,321007,321000,359989,315484,339915|[]
10388|Tru tinh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Tru tinh |0|22|0|[]|0|1504057968|1504057968|public|2011-05-10 18:43:37|2011-05-10 18:43:37|2011-05-10 18:43:37|320500|[]
10391|Chi con nhung ky niem-Le Hieu |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Chi con nhung ky niem-Le Hieu |0|49|0|[]|0|1474057001|1474057001|public|2011-05-10 19:28:01|2011-05-10 19:28:01|2011-05-10 19:28:01|378573,378574,378577|[]
10392|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1018058023|1018058023|public|2011-05-10 19:29:40|2011-05-10 19:29:40|2011-05-10 19:29:40|362471,327527,359780,4726,378576,322482,359872,312933,344815,803,313191,338909,359485,359784,335838,358518,361906,363841,349392,328080,377165,314414,363778,4945,355425,372321,382386,348761,44150,314465,76642,1588,1825,413466,410713,409262,389974|[]
10393|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|33|0|[]|0|1442057867|1442057867|public|2011-05-10 19:31:05|2011-05-10 19:31:05|2011-05-10 19:31:05|356149,356070,927,369842,362924,566,359861,378573,359875,372557,350184,355611,12807,358673,356184,313127,378578,286,313725,51|[]
10394|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1364053524|1364053524|public|2011-05-10 19:40:33|2011-05-10 19:40:33|2011-05-10 19:40:33|355492,331750,324,357223,330416,21451,359059,339604,361926,322487,373716,357691,314139,69874,312998,313231,373217,331873,355087,312891|[]
10396|Madagasc ar |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Madagasc ar |0|22|0|[]|0|1474057001|1474057001|public|2011-05-10 19:46:08|2011-05-10 19:46:08|2011-05-10 19:46:08|343277,343276,343271,343266,343265|[]
10397|Tokyo Drift |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Tokyo Drift |0|256|1|[]|0|1474057001|1474057001|public|2011-05-10 19:48:32|2011-05-10 19:48:32|2011-05-10 19:48:32|351901,351898,351897,351896,351888,351887,351885,382155,382156,382158,382159,382161,382162,382163|[]
10400|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1178057929|1178057929|public|2011-05-10 19:59:07|2011-05-10 19:59:07|2011-05-10 19:59:07|343842,343839,346292,357066,362434,368818,362764,359819,335832,335831,315601,313826,359758,367884,336890,331863,367059,359719,327342,371395,1306001,1306002|[]
10401|the nho |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|the nho |0|12|0|[]|0|1214054072|1214054072|public|2011-05-10 19:59:52|2011-05-10 19:59:52|2011-05-10 19:59:52|376387|[]
10402|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1436058251|1436058251|public|2011-05-10 20:07:47|2011-05-10 20:07:47|2011-05-10 20:07:47|355989,47857,312996,314916,362964,56552,50684,335015,361759,356169,68900,26376,483,359773,2655,330659,319283,369658,360326,359860,80950|[]
10405|nhac ko loi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhac ko loi |0|125|1|[]|0|1474057001|1474057001|public|2011-05-10 20:14:08|2011-05-10 20:14:08|2011-05-10 20:14:08|351200,351206|[]
10406|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1360008019|1360008019|public|2011-05-10 20:14:50|2011-05-10 20:14:50|2011-05-10 20:14:50|369026,369027,369028,369030,369031,369032,369035,369036,369037,369038,369040,369041,369042,369043,369044,369045,369046,369057,369058,369059|[]
10407|than diu dai hip |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|than diu dai hip |0|54|0|[]|0|1474057001|1474057001|public|2011-05-10 20:17:40|2011-05-10 20:17:40|2011-05-10 20:17:40|351203|[]
10408|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1268058400|1268058400|public|2011-05-10 20:21:20|2011-05-10 20:21:20|2011-05-10 20:21:20|373716,314139,312998,373217,312891,82692,937,313645,316644,357103,323783,339917,372544,1909,692,361485,314919,313412,323557,373425,346753,346704,346723,346724,346748,346749,346754,346776,346780,371691,387835,61913,358564,344711,387885,346822,333984,347227,387912,4394,6940,8268,18737,25526,29134,33465,43151,40177,47215,65028,66648,635621,426645,452619,458334,426782,453112,338551,458359,426777|[]
10409|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1118058039|1118058039|public|2011-05-10 20:22:32|2011-05-10 20:22:32|2011-05-10 20:22:32|369842,566,359861,378573,359875,372557,378578,355611,12807,358673,313282,356184,313127,286,51,378575,322480,350422,359782,329813|[]
10412|coberacr oi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|coberacr oi |0|9|0|[]|0|1246057303|1246057303|public|2011-05-10 20:41:20|2011-05-10 20:41:20|2011-05-10 20:41:20|368282,365955,393819|[]
10413|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1182057746|1182057746|public|2011-05-10 20:42:24|2011-05-10 20:42:24|2011-05-10 20:42:24|62200,41345,372492,372534,378887,313263,313311,316044,318079,352795,26328,326603,355679,354508,19567,379627,316526,369387,324652,365268|[]
10414|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|25|0|[]|0|1320032765|1320032765|public|2011-05-10 20:42:42|2011-05-10 20:42:42|2011-05-10 20:42:42|349515,376156,378580,349514,366595,348519,20591,325467,359874,353220,372558,372560,352496,59660,328574,1286,356572,356526,709,350404,150737|[]
10415|Ưng Hoàng Phúc |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Ưng Hoàng Phúc |0|140|0|[]|0|1320032765|1320032765|public|2011-05-10 20:43:47|2011-05-10 20:43:47|2011-05-10 20:43:47|350404,322863|[]
10419|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1182057690|1182057690|public|2011-05-10 20:53:39|2011-05-10 20:53:39|2011-05-10 20:53:39|376393,61913,378583,362926,361755,313484,355949,330141,359788,368574,64144,376406,312893,316291,358560,332090,350422,323816,935,312966,329090,350479,339917,316321,399096,339650,389252,316637,339651,376391,1282,349514,82692,325467,349507|[]
10421|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|27|0|[]|0|1492055386|1492055386|public|2011-05-10 20:59:08|2011-05-10 20:59:08|2011-05-10 20:59:08|322480,359782,70,357237,350479,29124,93,357245,344031,328479,312964,372545,20746,357544,350422,378582,318717,350184,364787,315432|[]
10423|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|16|0|[]|0|1306058060|1306058060|public|2011-05-10 21:09:47|2011-05-10 21:09:47|2011-05-10 21:09:47|566,359861,378573,359875,372557,378578,329813,12807,358673,372662,356184,313127,286,51,378575,322480,350422,359782,358364,312964,383570|[]
10424|SHE and HIM |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1166054820/130503697712_2266_120x90.jpg|0|Tuyển tập nhạc từ band indie She and Him của Zooey DeChannel, nàng Summer xinh đẹp trong 500 days of summer|0|166|1|[]|0|1166054820|1166054820|public|2011-05-10 21:12:39|2011-05-10 21:28:21|2011-05-10 21:12:39|383543,383448,383430,383444,383526,383453,383461,383467,383495|[]
10425|Lời mẹ ru |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Lời mẹ ru |0|95|0|[]|0|1158057226|1158057226|public|2011-05-10 21:15:14|2011-05-10 21:15:14|2011-05-10 21:15:14|322155,329965,324642,328932,316500|[]
10426|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|18|0|[]|0|1276058371|1276058371|public|2011-05-10 21:24:50|2011-05-10 21:24:50|2011-05-10 21:24:50|377468,327443,356480,362927,332489,328347,375008,361826,57946,360852,358359,373342,7468,374984,357751,373358,335013,2467,364086,358239|[]
10428|LIKE |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|LIKE |0|7|0|[]|0|1276058371|1276058371|public|2011-05-10 21:26:51|2011-05-10 21:26:51|2011-05-10 21:26:51|368600,368624|[]
10430|Có những khi một mình |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1046056233/130503938222_8641_120x90.jpg|0|Có những khi một mình |0|563|3|[]|0|1046056233|1046056233|public|2011-05-10 21:28:41|2011-05-15 15:05:17|2011-05-10 21:28:41|383446,771,342828,362545,330086,330089,330080,361757,352750,360109,378572,361926,378578,74125,383712,386098,12397,314007|[]
10431|Nhac ko loi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhac ko loi |0|28|0|[]|0|1276058371|1276058371|public|2011-05-10 21:30:34|2011-05-10 21:30:34|2011-05-10 21:30:34|335697|[]
10432|Ost- 3 thằng ngốc |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Ost- 3 thằng ngốc |0|247|0|[]|0|1186056554|1186056554|public|2011-05-10 21:32:44|2011-05-10 21:32:44|2011-05-10 21:32:44|383635|[]
10433|LIVE |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1166054820/13050385123_1070_120x90.jpg|0|LIVE |0|60|1|[]|0|1166054820|1166054820|public|2011-05-10 21:38:56|2011-05-10 21:43:42|2011-05-10 21:38:56|383636,383661,383642,552204,552206|[]
10434|Tâm trạng |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|31|0|[]|0|1044055223|1044055223|public|2011-05-10 21:40:56|2011-05-10 21:50:09|2011-05-10 21:40:56|20264,352538,316490,66551,69171|[]
10437|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1034058148|1034058148|public|2011-05-10 21:46:36|2011-05-10 21:46:36|2011-05-10 21:46:36|46762,47538,47832,48017,48084,48307,48363,48675,48888,49241,49324,49548,50736,50920,51325,51351,51469,51736,51979,52057|[]
10444|Tình Ca Người Cô Đơn |http://st.nhacso.net|images/album/2011/07/05/1396053699/130984087720_1932_120x90.jpg|0|Tình Ca Người Cô Đơn |0|122|0|[]|0|1396053699|1396053699|public|2011-05-10 22:22:31|2011-07-05 11:43:49|2011-05-10 22:22:31|372665,367733,365844,349505,316853,344811|[]
10455|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1278057751|1278057751|public|2011-05-10 23:11:18|2011-05-10 23:11:18|2011-05-10 23:11:18|360759,314093,5306,356068,313092,466,3443,352822,328372,373108,321536,18547,313198,372306,314995,355610,350478,768,339651,372414|[]
10456|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1404058430|1404058430|public|2011-05-10 23:16:12|2011-05-10 23:16:12|2011-05-10 23:16:12|413,324049,324621,624,375742,1139,321935,321950,321941,362925,323976,654,322330,144569,8087,1666,4190,62886,38661,321945|[]
10458|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1146058063|1146058063|public|2011-05-10 23:20:08|2011-05-10 23:20:08|2011-05-10 23:20:08|378497,355613,355428,355432,355430,40282,359990,358563,312990,313021,355819,358549,371434,312989,320095,316362,316648,324621,371698,624|[]
10461|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1482057788|1482057788|public|2011-05-10 23:34:28|2011-05-10 23:34:28|2011-05-10 23:34:28|313412,69922,84940,331819,333468,330420,319346,361042,357090,330144,830,318186,361760,269,316637,358296,366855,377884,373141,36278|[]
10462|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1074057895|1074057895|public|2011-05-10 23:38:51|2011-05-10 23:38:51|2011-05-10 23:38:51|358223,358146,359611,363415,363419,72977,372111,367512,367508,366774,366583,40685,358229,359566,319420,357862,366660,358145,359557,332073|[]
10463|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1314057810|1314057810|public|2011-05-10 23:41:06|2011-05-10 23:41:06|2011-05-10 23:41:06|347971,355488,365956,365417,359424,364710,349559,331975,358931,355105,371470,372196,316199,361740,353939,332507,360725,355477,364886,362775|[]
10465|Xa |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/10/1456057397/13050463571_7681_120x90.jpg|0|Từng bước chân ... cứ thế ... rời xa mãi ...|0|545|7|[]|0|1456057397|1456057397|public|2011-05-10 23:46:29|2011-05-11 00:14:18|2011-05-10 23:46:29|348519,58817,313021,326122,313347,326225,324663,314093,77963,142924,322870|[]
10473|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|17|0|[]|0|1074057897|1074057897|public|2011-05-11 00:30:03|2011-05-11 00:30:03|2011-05-11 00:30:03|83490,379615,21224,51766,325353,72127,59683,325569,33277,81989,79408,27761,58125,63127,325357,47798,17861,379614,26085,22635|[]
10474|hong diep |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|hong diep |0|29|0|[]|0|1074057897|1074057897|public|2011-05-11 00:30:42|2011-05-11 00:30:42|2011-05-11 00:30:42|83490,379615,21224|[]
10478|Phiên khúc mùa đông |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1310056992/13050502884_4820_120x90.jpg|0|cái nóng oi ả kéo dải mà tim vẫn cứ lạnh tanh, chỉ còn đó cho sự thương hại cho hồn đã lạc mất..Mùa đông trong tôi là một mùa đông thực sự đã rất dài và đã ngủ quên..

"trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm..gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã..lơi dần".|0|178|1|[]|0|1310056992|1310056992|public|2011-05-11 01:00:04|2011-05-11 01:12:57|2011-05-11 01:00:04|367683,7092,47880,35552,32610,56851,37332,329533,10977,49531,363920,51054|[]
10479|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1142033098|1142033098|public|2011-05-11 01:03:53|2011-05-11 01:03:53|2011-05-11 01:03:53|70338,368114,330422,5306,331898,361476,352822,314995,355610,362773,379623,371663,378838,326824,9936,362432,338918,375000,331910,361809|[]
10485|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1136058611|1136058611|public|2011-05-11 01:45:27|2011-05-11 01:45:27|2011-05-11 01:45:27|362283,362449,362520,362653,362688,363033,363049,363027,364110,364057,364443,364480,365267,365561,365672,365777,365786,365784,365797,365821|[]
10487|Chiến Trần Nhạc số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|24|0|[]|0|1046016756|1046016756|public|2011-05-11 02:05:14|2012-08-31 16:55:52|2011-05-11 02:05:14|572364,920746,574011,1219145,1165280,1218318,1225601,1225607,1225602,1224343,1229309,1216534|[]
10495|Nhac sĩ Hoài Linh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhac sĩ Hoài Linh |0|566|0|[]|0|1400057449|1400057449|public|2011-05-11 07:06:02|2011-05-11 07:06:02|2011-05-11 07:06:02|371698,362459,326602|[]
10496|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|31|0|[]|0|1288058189|1288058189|public|2011-05-11 08:03:05|2011-11-18 04:18:08|2011-05-11 08:03:05|802697,802696,802695,802677|[]
10497|Liên khúc |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Liên khúc |0|245|0|[]|0|1426051151|1426051151|public|2011-05-11 08:10:05|2011-05-11 08:10:05|2011-05-11 08:10:05|11209,10877,378581,54878,556254,493244,839476,398288|[]
10498|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1026052880|1026052880|public|2011-05-11 08:18:31|2011-05-11 08:18:31|2011-05-11 08:18:31|328471,372469,366529,374997,314055,356531,315867,361768,1080,313641,324501,316517,3265,328031,3623,357744,367734,353222,372630,315335|[]
10499|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1432058248|1432058248|public|2011-05-11 08:39:12|2011-05-11 08:39:12|2011-05-11 08:39:12|360453,375731,323081,338913,359777,376743,315365,358559,338367,361826,326022,344164,339921,324554,335068,354904,631,361747,352492,16217|[]
10500|Nhậm Hiền Tề collection |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1098053269/130507870713_8991_120x90.jpg|0||0|424|1|[]|0|1098053269|1098053269|public|2011-05-11 08:53:41|2011-07-13 10:22:11|2011-05-11 08:53:41|514584,383466,514582,383409,383402,383384,383425,389575|[]
10504|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1142058242|1142058242|public|2011-05-11 09:10:32|2011-05-11 09:10:32|2011-05-11 09:10:32|359788,376406,892,372557,64144,312893,316291,356613,356812,328572,379096,312966,359865,323776,357283,373216,534,329090,353251,356149|[]
10506|Blues |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Blues |0|8|0|[]|0|1184057179|1184057179|deleted|2011-05-11 09:13:30|2011-05-16 16:28:37|2011-05-11 09:13:30|N|[]
10508|ua thch |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|ua thch |0|8|0|[]|0|1142058242|1142058242|public|2011-05-11 09:14:18|2011-05-11 09:14:18|2011-05-11 09:14:18|1|[]
10511|ta da yeu nhau chua |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|khoi |0|169|0|[]|0|1436057733|1436057733|public|2011-05-11 09:22:07|2011-06-01 15:44:56|2011-05-11 09:22:07|372557,375171,316292,319140,372562,313176,376391,313209,316758,322308,319231|[]
10528|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1102058329|1102058329|public|2011-05-11 09:59:07|2011-05-11 09:59:07|2011-05-11 09:59:07|369247,377138,373088,377132,333827,379548,351491,368519,344076,343485,9256,360024,326986,361745,10359,359942,361995,370635,331875,360715|[]
10530|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|37|0|[]|0|1138057513|1138057513|public|2011-05-11 10:03:36|2014-11-14 01:50:14|2011-05-11 10:03:36|353442,323135,28864,7611,10738,318919,331830,313824,357244,326455,363795|[]
10533|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1324033063|1324033063|public|2011-05-11 10:07:34|2011-05-11 10:07:34|2011-05-11 10:07:34|373693,347257,332100,372560,3258,357188,332136,359537,315154,354239,342173,56755,361748,325038,329263,365654,369880,356970,58459,328576|[]
10535|tinh ca 1 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|tinh ca 1 |0|54|0|[]|0|1138057513|1138057513|public|2011-05-11 10:08:22|2011-05-11 10:08:22|2011-05-11 10:08:22|315887,358563,378901,358562,313172,579284|[]
10537|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1392058243|1392058243|public|2011-05-11 10:13:04|2011-05-11 10:13:04|2011-05-11 10:13:04|331123,329090,25566,313127,378578,372557,372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237|[]
10544|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1216058732|1216058732|public|2011-05-11 10:27:40|2011-05-11 10:27:40|2011-05-11 10:27:40|373343,362770,361997,354009,335682,326743,359888,354827,320590,373399,368298,326732,358859,336620,333885,376120,348501,357127,4090,336334|[]
10551|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1282058119|1282058119|public|2011-05-11 10:45:12|2011-05-11 10:45:12|2011-05-11 10:45:12|361768,349566,1080,1387,313641,324501,3265,3623,361727,353222,348832,372630,349572,360194,315335,314153,357405,369855,342230,361743|[]
10554|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1466057191|1466057191|deleted|2011-05-11 10:52:55|2011-05-11 10:52:55|2011-05-11 10:52:55|N|[]
10556|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|19|0|[]|0|1090057978|1090057978|public|2011-05-11 10:55:55|2011-05-11 10:55:55|2011-05-11 10:55:55|355488,365956,365417,359424,364710,349559,331975,358931,355105,371470,372196,316199,361740,353939,332507,360725,355477,364886,344098,33628,380125|[]
10557|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1172057508|1172057508|deleted|2011-05-11 10:57:37|2011-05-11 10:57:37|2011-05-11 10:57:37|N|[]
10558|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1214055696|1214055696|public|2011-05-11 10:58:23|2011-05-11 10:58:23|2011-05-11 10:58:23|329090,25566,313127,378578,372557,372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237,350479|[]
10559|Hieu |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Hieu |0|11|0|[]|0|1090057978|1090057978|public|2011-05-11 10:58:54|2011-05-11 10:58:54|2011-05-11 10:58:54|380125|[]
10560|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|22|0|[]|0|1008058903|1008058903|public|2011-05-11 11:04:27|2011-05-11 11:04:27|2011-05-11 11:04:27|316488,334584,353516,350410,318547,323816,10609,325883,355435,359988,346289,365262,320096,316490,355989,47857,312996,314916,362964,56552|[]
10562|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1300058356|1300058356|public|2011-05-11 11:24:12|2011-05-11 11:24:12|2011-05-11 11:24:12|38343,38541,38953,39135,39157,39298,39337,39397,39408,39716,39968,40029,40402,40535,40806,41460,42173,42232,42553,42698,329198,359998,359990,34621|[]
10563|MBLAQ |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|MBLAQ |0|16|0|[]|0|1006043708|1006043708|public|2011-05-11 11:27:39|2011-05-11 11:27:39|2011-05-11 11:27:39|382462|[]
10566|my style |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1466057191/13050885041_6005_120x90.jpg|0|hay quá ta!|0|66|0|[]|0|1466057191|1466057191|public|2011-05-11 11:36:58|2011-05-11 11:36:58|2011-05-11 11:36:58|330228,328271,315364,3362,29327,328270,316648,899,322870,1504,48474,328264,323305,57812,57117,316497,321462,365321,329230,323555,692,313509|[]
10570|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1370057662|1370057662|public|2011-05-11 11:45:47|2011-05-11 11:45:47|2011-05-11 11:45:47|371696,624,313175,16790,358792,358550,163460,355601,361761,329855,352801,322485,378577,355434,9469,4499,366504,378581,376393,316682,33407,331909,314857,336886,331899,75926|[]
10571|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1262058460|1262058460|public|2011-05-11 11:46:51|2011-05-11 11:46:51|2011-05-11 11:46:51|312966,323776,356149,356070,927,534,331846,369842,75346,362035,328572,371438,376642,362722,362924,566,314264,379096,359861,355611|[]
10574|Minh Vương M4U |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Minh Vương M4U |0|460|0|[]|0|1288058189|1288058189|deleted|2011-05-11 11:49:48|2011-05-11 11:49:48|2011-05-11 11:49:48|N|[]
10578|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|16|0|[]|0|1060058981|1060058981|public|2011-05-11 12:00:49|2011-05-11 12:00:49|2011-05-11 12:00:49|60698,358124,25789,352794,116421,338807,342645,334001,354515,81945,378399,377883,60460,357,313265,373875,11979,350363,362718,362716|[]
10579|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1198057800|1198057800|public|2011-05-11 12:05:43|2011-05-11 12:05:43|2011-05-11 12:05:43|355611,358673,313282,356184,313127,286,350422,312964,357544,70,350479,93,328479,364787,315432,20675,361756,77963,323557,330659|[]
10580|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1306033174|1306033174|public|2011-05-11 12:16:14|2011-05-11 12:16:14|2011-05-11 12:16:14|335593,359501,312775,355608,359996,15703,23575,570,1040,327538,144869,368820,61913,357161,375742,362926,4414,373233,328488,25313|[]
10581|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1342000816|1342000816|public|2011-05-11 12:40:41|2011-05-11 12:40:41|2011-05-11 12:40:41|327527,75855,342173,359427,335838,357004,358974,350079,342610,346753,332100,357326,331859,361757,357188,332136,359537,354514,361748,329263|[]
10582|Nhạc nhẹ |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc nhẹ |0|25|0|[]|0|1470053260|1470053260|public|2011-05-11 13:01:49|2011-05-11 13:01:49|2011-05-11 13:01:49|359917|[]
10584|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1354058250|1354058250|public|2011-05-11 13:17:54|2011-05-11 13:17:54|2011-05-11 13:17:54|826,339650,326328,78590,313440,321626,364990,316321,313176,361763,2490,361505,325467,50740,880,1000,995,313190,412,377547|[]
10585|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1244058334|1244058334|public|2011-05-11 13:23:24|2011-05-11 13:23:24|2011-05-11 13:23:24|359833,364911,362766,327431,376792,359883,382198,320094,382191,382206,312767,318479,317855,356447,379580,316199,316407,316304,365818,316301,385546,503307,648767,648768,648769,648770,648771,648773,648775,648778,651788,675190,388156,371132,370891,503498,558652,572302,332002,378428,651816,345721,313035,372858,378451,377257,359297,485033,653503,402688,396771,674627,674625,361466,450757,678908,405028,327042,76262,338856,449357,669825,545626,545627,545628,545629,545630,545632,545633,545635,545637,545639,545642,545644,545646,545647,545717,545719,545720,545721,545722,545723,545724,545726,897736,897737,897738,897739,897740,897741,897742,897743,897744,897745,897746,897747,897748,897749,471807,574009|[]
10587|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1498056325|1498056325|public|2011-05-11 13:49:56|2011-05-11 13:49:56|2011-05-11 13:49:56|356573,365764,371696,9469,361761,377991,355434,378577,330928,361615,1060,312769,349513,4499,329854,371579,357026,372645,313171,324648|[]
10591|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1066058525|1066058525|public|2011-05-11 14:01:10|2011-05-11 14:01:10|2011-05-11 14:01:10|316697,352490,362004,329820,330689,328471,366529,378574,328575,357405,380638,327443,315867,361768,1080,313641,324501,3265,3623,353222|[]
10593|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|45|0|[]|0|1188058538|1188058538|public|2011-05-11 14:09:27|2011-05-11 14:09:27|2011-05-11 14:09:27|359988,346289,359862,320097,313428,336889,318547,56552,320096,331873,357146,355989,50684,357134,324119,316116,360326,359059,21451,319283|[]
10597|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1280058504|1280058504|public|2011-05-11 14:19:30|2011-05-11 14:19:30|2011-05-11 14:19:30|361726,316232,330119,322472,314575,372207,327257,334958,378973,331436,352067,375143,333785,372736,374631,373088,346157,333827,379548,351491|[]
10602|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1132058078|1132058078|public|2011-05-11 14:31:59|2011-05-11 14:31:59|2011-05-11 14:31:59|360846,374993,361503,354565,354219,355517,371695,371441,32846,358635,326278,370713,359693,313377,379341,378901,331519,361501,357656,323123,465703,469473,428971,427661,358796,432940,469478,469472,450156|[]
10604|Nhac tru tinh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhac tru tinh |0|104|0|[]|0|1132058078|1132058078|public|2011-05-11 14:32:46|2011-05-11 14:32:46|2011-05-11 14:32:46|326278|[]
10606|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1432058266|1432058266|deleted|2011-05-11 14:38:40|2012-04-05 09:11:31|2011-05-11 14:38:40|N|[]
10607|Miss |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1280058504/13050994094_1316_120x90.jpg|0|Thà không gặp, em sẽ không đau buồn :) Gặp rồi giờ phải nhớ phải mong|0|43|0|[]|0|1280058504|1280058504|public|2011-05-11 14:38:42|2011-05-11 14:38:42|2011-05-11 14:38:42|321322,321264,321282,321479,321374,321308,8212,61941,26487,315140,12775,315142,377377,11361,317378,12931,19947,312951,369658,349554,84291,323506|[]
10608|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1490057641|1490057641|public|2011-05-11 14:39:19|2011-05-11 14:39:19|2011-05-11 14:39:19|64144,376406,312893,316291,319627,359991,378583,358560,357283,322477,312843,331175,361789,338521,359997,25859,368660,332090,356812,373216|[]
10614|Nhạc nước ngoài|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc nước ngoài |0|112|0|[]|0|1432058266|1432058266|public|2011-05-11 14:48:36|2012-04-05 09:26:40|2011-05-11 14:48:36|968694|[]
10616|Nhạc trữ tình|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc trữ tình |0|153|0|[]|0|1432058266|1432058266|public|2011-05-11 14:52:59|2013-06-11 07:55:23|2011-05-11 14:52:59|731342,482676,514714,921054,620142,399548,373213,434776,845357,1152456,482669|[]
10620|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1056058416|1056058416|public|2011-05-11 15:01:13|2011-05-11 15:01:13|2011-05-11 15:01:13|483,359773,2655,330659,319283,369658,360326,359860,313277,1282,355492,331750,324,357223,330416,21451,359059,339604,361926,322487|[]
10637|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|27|0|[]|0|1092058061|1092058061|public|2011-05-11 15:35:50|2011-05-11 15:35:50|2011-05-11 15:35:50|11542,11755,11912,11940,11962,11994,12322,13033,13608,13616,13690,13917,13995,14109,14395,14452,14468,14473,14560,14884|[]
10638|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1168058102|1168058102|public|2011-05-11 15:37:01|2011-05-11 15:37:01|2011-05-11 15:37:01|62200,327486,362005,367887,378887,313311,316044,377850,318079,352795,26328,355679,354508,19567,369387,324652,313215,313222,372296,349551,354270,378578|[]
10640|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1120057884|1120057884|public|2011-05-11 15:40:33|2011-05-11 15:40:33|2011-05-11 15:40:33|355429,330129,359779,344,312753,48086,313193,341162,315436,3382,355431,708,364970,322863,364214,359917,79849,367411,539,72733|[]
10646|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1198057389|1198057389|public|2011-05-11 15:56:24|2011-05-11 15:56:24|2011-05-11 15:56:24|3432,6319,360760,356303,66841,804,12526,359999,353216,323780,78173,22006,328823,54416,3084,372746,9611,352479,358501,343522|[]
10651|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1302057727|1302057727|public|2011-05-11 16:12:06|2011-05-11 16:12:06|2011-05-11 16:12:06|363598,316620,350142,371444,321033,324512,331910,366359,362364,362428,365273,333989,346284,312799,20229,373236,323572,328036,353534,373219|[]
10658|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1474057625|1474057625|public|2011-05-11 16:53:03|2011-05-11 16:53:03|2011-05-11 16:53:03|374008,349382,314135,3443,376090,373425,316488,313127,394006,353299,372557,79051,937,18951,27668,316645,321541,324217,349654,364437,65053,375166,355431,1217896,1308780,1217897|[]
10659|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1040056606|1040056606|public|2011-05-11 16:55:38|2011-05-11 16:55:38|2011-05-11 16:55:38|350422,378582,318717,350184,364787,315432,358364,329813,357236,353251,372499,20675,336893,341159,349562,365091,352933,356656,349461,77963|[]
10665|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1502017956|1502017956|public|2011-05-11 17:17:00|2011-05-11 17:17:00|2011-05-11 17:17:00|344029,376806,359994,361505,19872,371700,356830,50740,880,1000,995,313190,412,313017,330139,343524,312750,2680,4726,378576,16708,346288,346297|[]
10666|Bài Hát Yêu Thíc |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Bài Hát Yêu Thíc |0|39|0|[]|0|1502017956|1502017956|public|2011-05-11 17:22:36|2011-05-11 17:22:36|2011-05-11 17:22:36|346297|[]
10669|Tiếng hát Như Quỳnh |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1458057158/13051101624_7233_120x90.jpg|0| |0|8467|5|[]|0|1458057158|1030050034|public|2011-05-11 17:37:54|2012-06-21 11:01:27|2011-05-11 17:37:54|385689,385649,384938,385634,385639,385700,385645,385699,385687,385647,385679|[]
10679|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1132058094|1132058094|public|2011-05-11 18:31:51|2011-05-11 18:31:51|2011-05-11 18:31:51|350478,768,372414,61511,326824,322489,372304,369879,361762,361776,361453,363016,367433,344165,51847,375731,364994,355841,32460,323352|[]
10681|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|29|0|[]|0|1500058792|1500058792|public|2011-05-11 18:45:49|2011-05-11 18:45:49|2011-05-11 18:45:49|339823,4586,354239,56755,361748,325038,329263,318970,365654,369880,356800,356970,328576,378579,349515,376156,355988,356304,355676,349514|[]
10682|ÔI cuộc đời ! |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|ÔI cuộc đời ! |0|127|0|[]|0|1500058792|1500058792|public|2011-05-11 18:50:08|2011-05-11 18:50:08|2011-05-11 18:50:08|325440,326225,325446,355608,318227,313924,322206,322882,338551,419041|[]
10684|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1240054645|1240054645|public|2011-05-11 18:58:46|2011-05-11 18:58:46|2011-05-11 18:58:46|368574,64144,376406,312893,316291,319627,359991,378583,358560,357283,322477,312843,331175,361789,338521,359997,25859,368660,332090,356812|[]
10691|Nhạc Buồn 2 |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1438054442/13051190834_8347_120x90.jpg|0|Các ca khúc nhạc trẻ buồn ....|0|590|0|[]|0|1438054442|1438054442|public|2011-05-11 20:06:35|2011-05-11 20:06:35|2011-05-11 20:06:35|312903,16512,8725,1816,316648|[]
10692|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1448059500|1448059500|public|2011-05-11 20:07:37|2011-05-11 20:07:37|2011-05-11 20:07:37|329818,3443,367495,328372,314924,361809,359866,348887,360872,376743,372304,3918,377140,359430,334219,324207,373104,313174,74837,372686|[]
10695|Nhạc Việt Nam |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|96|0|[]|0|1050057474|1050057474|public|2011-05-11 20:19:13|2011-05-11 20:20:20|2011-05-11 20:19:13|368672,34070,29629|[]
10696|quanteo |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|35|0|[]|0|1464033287|1464033287|public|2011-05-11 20:25:15|2011-05-11 20:31:02|2011-05-11 20:25:15|18064,317048,432872,439143,21509,649759,649867|[]
10699|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1352057099|1352057099|public|2011-05-11 20:33:16|2011-05-11 20:33:16|2011-05-11 20:33:16|40685,358229,359566,319420,357862,366660,358145,359557,332073,358044,332790,359931,351473,359565,363625,322552,365172,357701,358226,366727|[]
10700|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1486058045|1486058045|public|2011-05-11 20:40:28|2011-05-11 20:40:28|2011-05-11 20:40:28|361926,322487,373716,357691,314139,312998,313231,373217,331873,355087,312891,333859,82692,937,312778,313645,358244,316644,356431|[]
10704|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1274058077|1274058077|public|2011-05-11 21:06:07|2011-05-11 21:06:07|2011-05-11 21:06:07|328574,1286,357097,356572,356526,709,350404,964,49371,355084,316491,357144,1311,70847,367650,363860,19453,321685,339916,344169,1164|[]
10705|Nhạc cổ Trung Hoa |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/11/1410057480/13051230141_6177_120x90.jpg|0|Cổ nhạc Trung Quốc lưu truyền mười nhạc khúc rất nổi tiếng được xưng tụng là “Trung Hoa thập đại danh khúc”.|0|3478|23|[]|0|1410057480|1410057480|public|2011-05-11 21:12:05|2011-05-11 21:12:05|2011-05-11 21:12:05|385956,385992,385993,385972,385975,385963,385959,385976,385977,385979,385957|[]
10706|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1264058385|1264058385|public|2011-05-11 21:14:26|2011-05-11 21:14:26|2011-05-11 21:14:26|322871,342610,359863,372523,353220,312933,344815,803,313191,335838,358518,361906,328080,357004,79051,349511,352810,339915,373693,346753,369132|[]
10707|avip |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|avip |0|8|0|[]|0|1264058385|1264058385|public|2011-05-11 21:20:30|2011-05-11 21:20:30|2011-05-11 21:20:30|58591,316063,329178|[]
10708|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1234058204|1234058204|public|2011-05-11 21:21:05|2011-05-11 21:21:05|2011-05-11 21:21:05|313198,325047,329818,3443,367495,328372,314924,361809,359866,348887,360872,376743,372304,359777,359430,334219,324207,373104,313174|[]
10710|Buồn |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Buồn |0|22|0|[]|0|1234058204|1234058204|public|2011-05-11 21:22:47|2011-05-11 21:22:47|2011-05-11 21:22:47|48086,325888,314904,23678,325876,52335,368620,368624|[]
10711|nhac vang tuyen chon |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhac vang tuyen chon |0|1539|0|[]|0|1042058200|1042058200|public|2011-05-11 21:23:36|2011-05-11 21:23:36|2011-05-11 21:23:36|370829,373237,318672,318729|[]
10712|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|18|0|[]|0|1308058018|1308058018|public|2011-05-11 21:25:43|2011-05-11 21:25:43|2011-05-11 21:25:43|341514,378874,320506,372159,353314,11721,333721,376657,6404,361848,353950,336060,329984,349565,355487,363307,563,356172,340182,373641|[]
10713|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|28|0|[]|0|1066058562|1066058562|public|2011-05-11 21:26:32|2011-05-11 21:26:32|2011-05-11 21:26:32|361763,365426,2490,344029,376806,361505,19872,372560,330139,356830,50740,880,1000,995,313190,412,313017,312750,4726,322482|[]
10718|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1076058649|1076058649|public|2011-05-11 21:56:30|2011-05-11 21:56:30|2011-05-11 21:56:30|330139,362883,378580,50740,880,1000,995,313190,412,313017,343524,312750,2680,362471,4726,378576,322482,315111,359784,349392|[]
10720|Sad Song |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Sad Song |0|46|0|[]|0|1066058562|1066058562|public|2011-05-11 22:04:18|2011-05-11 22:04:18|2011-05-11 22:04:18|344029,19872,356830|[]
10724|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1050058071|1050058071|public|2011-05-11 22:32:01|2011-05-11 22:32:01|2011-05-11 22:32:01|356426,322298,329855,378862,352801,355601,331909,312989,322485,362463,353517,356573,365764,371696,9469,361761,377991,355434,378577,330928|[]
10727|Trái Tim Bồ Tát - Quang Lê |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Trái Tim Bồ Tát - Quang Lê |0|250|1|[]|0|1354057480|1354057480|public|2011-05-11 22:55:55|2011-05-11 22:55:55|2011-05-11 22:55:55|366642,366643,366644,366646,366648|[]
10739|rap |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|28|0|[]|0|1190057608|1190057608|public|2011-05-11 23:59:14|2011-05-11 23:59:14|2011-05-11 23:59:14|368660,386104,374008|[]
10773|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|23|0|[]|0|1194057614|1194057614|public|2011-05-12 01:29:38|2011-05-12 01:29:38|2011-05-12 01:29:38|358244,312891,314919,318186,82692,355492,324,361926,373716,314139,333859,359387,373425,371454,378820,373141,379631,359778,357103,349507|[]
10775|ngày tháng năm |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng...Cho a thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?

|0|67|0|[]|0|1194057614|1194057614|public|2011-05-12 01:43:43|2011-05-13 20:02:34|2011-05-12 01:43:43|3726,2700,354269,368660,322863,4392,323047,7092,316648|[]
10777|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|57|0|[]|0|1342025579|1342025579|public|2011-05-12 02:10:44|2011-05-12 02:10:44|2011-05-12 02:10:44|1311,70847,19453,321685,339916,344169,18001,365579,313156,356167,372720,361769,316697,352490,329820,330689,328471,366529,378574,328575|[]
10778|firey-in strument al |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|firey-in strument al |0|81|0|[]|0|1342025579|1342025579|public|2011-05-12 02:13:45|2011-05-12 02:13:45|2011-05-12 02:13:45|377285,327392,379468,379609,379608,562551,572263,1207488,1207489,1231630|[]
10783|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|16|0|[]|0|1184058389|1184058389|public|2011-05-12 07:40:38|2011-05-12 07:40:38|2011-05-12 07:40:38|381761,381765,376739,330863,318479,354536,354540,361491,336892,363559,363392,330833,336885,331834,362775,330799,331889,326845,326215,359793,354223|[]
10784|Nhạc tôi thích |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|187|1|[]|0|1308057548|1308057548|public|2011-05-12 08:27:26|2011-06-05 09:09:59|2011-05-12 08:27:26|431129,372720,316648,361762,372630,386379,18001,372411,375742,312884,376791,140611,355432,353260,349382,376745,345463,61851,8560,355428,361990,386378,563797|[]
10787|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|30|0|[]|0|1402057788|1402057788|public|2011-05-12 08:53:41|2011-05-12 08:53:41|2011-05-12 08:53:41|327150,354238,328188,41767,37636,4182,5280,351128,327193,64241,316709,4174,2163,2821,3576,3915,4829,331613,4166,138563|[]
10788|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1026003890|1026003890|public|2011-05-12 08:58:32|2011-05-12 08:58:32|2011-05-12 08:58:32|56755,361748,325038,329263,365654,369880,378579,349515,376156,356304,349514,366595,20591,330116,372558,364781,313478,327148,355084,328574|[]
10789|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1074033445|1074033445|public|2011-05-12 09:04:18|2011-05-12 09:04:18|2011-05-12 09:04:18|324046,321391,346754,322498,377136,377142,330143,364176,377137,380028,354270,379095,376745,323006,313931,318177,312954,361931,330435,335841|[]
10794|Nhạc buồn |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc buồn |0|4|0|[]|0|1410050142|1410050142|deleted|2011-05-12 09:23:44|2011-05-12 09:23:44|2011-05-12 09:23:44|N|[]
10799|my music |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|my music |0|12|0|[]|0|1102057169|1102057169|public|2011-05-12 09:40:25|2011-05-12 09:40:25|2011-05-12 09:40:25|385955|[]
10805|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1394058096|1394058096|public|2011-05-12 10:02:07|2011-05-12 10:02:07|2011-05-12 10:02:07|352806,316850,363858,60724,74938,372298,372665,354564,28417,331818,357407,350225,59526,360850,342638,354393,347265,314652,354274,353387|[]
10809|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1076032376|1076032376|public|2011-05-12 10:05:25|2011-05-12 10:05:25|2011-05-12 10:05:25|356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237,350479,29124,93,357245,344031,328479,312964,372545,20746|[]
10820|nhachayb athu |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhachayb athu |0|65|0|[]|0|1222057830|1222057830|public|2011-05-12 10:40:12|2011-05-12 10:40:12|2011-05-12 10:40:12|331815,331818,370713,378573,313372,326118,314312,322870,563795,80950,49703|[]
10825|Ballad |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Ballad |0|106|0|[]|0|1298057294|1298057294|public|2011-05-12 11:00:13|2011-05-12 11:00:13|2011-05-12 11:00:13|386098|[]
10834|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1420058628|1420058628|public|2011-05-12 11:18:10|2011-05-12 11:18:10|2011-05-12 11:18:10|355691,44487,101006,374990,83094,353565,336888,327406,370115,359717,359729,371667,355521,320500,331755,331905,34426,349575,378349,380437|[]
10835|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1038058548|1038058548|public|2011-05-12 11:18:46|2011-05-12 11:18:46|2011-05-12 11:18:46|483,313924,314916,313277,359786,1282,355087,330416,316637,330144,358244,312891,314919,318186,82692,359780,359387,355492,324,373716|[]
10844|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1220058439|1220058439|public|2011-05-12 11:30:24|2011-05-12 11:30:24|2011-05-12 11:30:24|964,49371,357144,1311,70847,363857,19453,321685,357224,355612,372506,365579,313156,361769,316697,357243,338914,313274,352490,329820,37298,384617,384613,384616,69922,378858,378867,359914,382755,399648,399650,399653,399654,399655,410682|[]
10846|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1168058164|1168058164|public|2011-05-12 11:31:54|2011-05-12 11:31:54|2011-05-12 11:31:54|376090,353222,320470,386378|[]
10852|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1166057534|1166057534|public|2011-05-12 11:37:36|2011-05-12 11:37:36|2011-05-12 11:37:36|330424,358673,313127,314994,350422,312964,318717,372499,315432,320096,77963,328479,364787,349461,70,350479,344031,361756,312942,349562|[]
10853|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1448055081|1448055081|public|2011-05-12 11:39:01|2011-05-12 11:39:01|2011-05-12 11:39:01|383215,384743,384845,384853,382407,383183,384693,383218,384850,384848,385695,383214,383236,383158,385684,385643,384851,386402,386409,386401|[]
10859|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1432058334|1432058334|public|2011-05-12 11:48:56|2011-05-12 11:48:56|2011-05-12 11:48:56|359780,359387,385955,355492,324,339604,361926,373716,357691,314139,333859,373425,371454,378820,373141,379631,359778,357103,349507,313412|[]
10861|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|53|0|[]|0|1322057924|1322057924|public|2011-05-12 11:53:33|2011-05-12 11:53:33|2011-05-12 11:53:33|378866,314797,382198,61353,346285,358275,362434,313134,313222,350091,376666,318079,353311,92401,54589,327932,35072,314275,354237,358512|[]
10878|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1254057425|1254057425|public|2011-05-12 12:16:36|2011-05-12 12:16:36|2011-05-12 12:16:36|372549,5306,358554,367830,318821,339823,318970,355988,373205,373215,372483,359772,347927,362474,48134,12332,366359,362428,372660,362329,379341|[]
10879|chế linh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|chế linh |0|439|0|[]|0|1220058439|1220058439|public|2011-05-12 12:17:08|2011-05-12 12:17:08|2011-05-12 12:17:08|382755,382758,367061,371599|[]
10880|Nhạc nền lễ cưới Vol 1 (Nhạc Việt) |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/12/1030050034/130517772333_9619_120x90.jpg|0| Tuyển những bài nhạc Việt hay và phù hợp lúc mở trong đám cưới. Playlist do mr.Nor tuyển |0|16909|17|[]|0|1030050034|1030050034|public|2011-05-12 12:23:57|2012-03-19 17:19:54|2011-05-12 12:23:57|71478,386758,329510,326068,36866,324909,386767,386776,314112,313449,327070,314081|[]
10885|Nhạc nền lễ cưới Vol 2 (Nhạc Quốc Tế)|http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/12/1030050034/130517978723_7245_120x90.jpg|0| Tuyển những bài nhạc quốc tế bất hủ phù hợp để mở trong đám cưới. Playlist do mr.Nor tuyển |0|69603|87|[]|0|1030050034|1030050034|public|2011-05-12 12:58:21|2013-07-08 12:20:19|2011-05-12 12:58:21|355081,385546,386817,386824,340440,386825,345744,386826,386827,386828,386829,352975,76289,357487,804264,349880,392343,386842,326968,356654|[]
10886|Mega |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Mega |0|9|0|[]|0|1296055686|1296055686|public|2011-05-12 13:01:53|2011-05-12 13:01:53|2011-05-12 13:01:53|346095|[]
10895|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|2|0|[]|0|1136058698|1136058698|deleted|2011-05-12 13:38:12|2011-05-12 13:38:12|2011-05-12 13:38:12|N|[]
10898|english |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|english |0|103|0|[]|0|1136058698|1136058698|public|2011-05-12 13:45:38|2011-05-12 13:45:38|2011-05-12 13:45:38|365294,332207,332199,390695,368619,368600,373384,359387,572304,692139|[]
10900|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1228056461|1228056461|public|2011-05-12 13:48:55|2011-05-12 13:48:55|2011-05-12 13:48:55|326243,367771,31817,328861,362003,370675,331887,354120,335839,43478,331699,313846,338804,368939,368705,314706,331885,367894,327553,77363|[]
10906|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|19|0|[]|0|1112018609|1112018609|public|2011-05-12 14:02:45|2011-05-12 14:02:45|2011-05-12 14:02:45|803,313191,361906,328080,349511,339915,373693,58459,352496,328576,354239,381668,313478,3258,315154,56755,325038,365654,369880,378579|[]
10907|nhok iu |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhok iu |0|16|0|[]|0|1112018609|1112018609|public|2011-05-12 14:03:25|2011-05-12 14:03:25|2011-05-12 14:03:25|312751,354247|[]
10911|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1130058038|1130058038|public|2011-05-12 14:06:53|2011-05-12 14:06:53|2011-05-12 14:06:53|318547,323816,10609,325883,355435,359988,346289,365262,320096,316490,355989,47857,312996,314916,362964,56552,50684,335015,361759,356169|[]
10913|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1096057584|1096057584|public|2011-05-12 14:07:16|2011-05-12 14:07:16|2011-05-12 14:07:16|12807,328029,358673,372662,313282,356184,331123,329090,25566,313127,378578,372557,372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871|[]
10914|Collection Như Quỳnh - Trường Vũ|http://st.nhacso.net|images/album/2011/10/04/1136058698/131770682722_490_120x90.jpg|0| Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ, mượn trang giấy trắng gói gém tâm tư... |0|14488|7|[]|0|1136058698|1030050034|public|2011-05-12 14:07:23|2012-06-21 11:01:22|2011-05-12 14:07:23|371438,370768,315161,371464,29133,378769,315169,389514,63904,371459,370773,369105,371401,370944,68067|[]
10920|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1508058218|1508058218|public|2011-05-12 14:11:52|2011-05-12 14:11:52|2011-05-12 14:11:52|349513,313171,636,312775,371579,61913,359862,361755,357026,357313,376406,378583,330141,359788,378573,935,312941,359501,313484,372557,344165|[]
10925|album |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|album |0|24|0|[]|0|1508058218|1508058218|public|2011-05-12 14:20:56|2011-05-12 14:20:56|2011-05-12 14:20:56|344165|[]
10932|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1220054819|1220054819|public|2011-05-12 14:37:32|2011-05-12 14:37:32|2011-05-12 14:37:32|330928,361615,1060,312769,349513,4499,329854,371579,357026,372645,313171,324648,378581,371701,366504,357313,506,935,312941,370917,826|[]
10933|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1424050969|1424050969|public|2011-05-12 14:38:02|2011-05-12 14:38:02|2011-05-12 14:38:02|377285,324621,624,313175,16790,358792,366402,322483,334077,312821,163460,371698,31744,358550,368602,356426,322298,329855,378862,352801|[]
10937|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|21|0|[]|0|1078057993|1078057993|public|2011-05-12 14:45:10|2011-05-12 14:45:10|2011-05-12 14:45:10|359997,25859,368660,332090,356812,373216,358281,376393,359774,356613,359865,1139,355690,892,312966,323776,356149,356070,927,534|[]
10938|pop |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|pop |0|223|0|[]|0|1342025579|1342025579|public|2011-05-12 14:48:28|2011-05-12 14:48:28|2011-05-12 14:48:28|313061,374008,51999,313054,360440,371740,9132,354234,321685,121911,319201,430409,376626,563825,563804,813563,527279|[]
10939|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|20|0|[]|0|1322057942|1322057942|public|2011-05-12 14:49:51|2011-05-12 14:49:51|2011-05-12 14:49:51|355949,373233,892,329813,356812,328572,362722,378578,338521,371438,357236,534,64144,312893,316291,312966,357245,322480,358281,359782|[]
10940|longbong |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|longbong |0|11|0|[]|0|1322057942|1322057942|public|2011-05-12 14:51:07|2011-05-12 14:51:07|2011-05-12 14:51:07|347260,360000,359989,61913,21451,57946,313169,366352,366440,366280,1164|[]
10943|prima |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|prima |0|5|0|[]|0|1322057942|1322057942|public|2011-05-12 14:54:26|2011-05-12 14:54:26|2011-05-12 14:54:26|34621,515,339917|[]
10947|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1074058018|1074058018|public|2011-05-12 15:07:09|2011-05-12 15:07:09|2011-05-12 15:07:09|312996,314916,362964,56552,50684,335015,361759,356169,68900,26376,483,359773,2655,330659,319283,369658,360326,359860,313277,1282|[]
10948|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1364058392|1364058392|public|2011-05-12 15:07:45|2011-05-12 15:07:45|2011-05-12 15:07:45|349382,313201,328666,331121,329070,362923,57672,328577,321541,326158,354280,372342,379992,379991,339914,267,379404,361446,317399,357032,359917,359879,359878,359876,359875,359775,359865,359774,359861,359788,359862|[]
10950|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1194057652|1194057652|public|2011-05-12 15:19:11|2011-05-12 15:19:11|2011-05-12 15:19:11|312891,314919,318186,82692,317133,359780,376391,324,357223,339604,361926,373716,357691,314139,69874,373425,378820,373141,379631,357103|[]
10952|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1286058067|1286058067|public|2011-05-12 15:21:14|2011-05-12 15:21:14|2011-05-12 15:21:14|317653,317654,317655,317656,317674,317675,317676,317677,317714,317715,317716,317717,317719,319621,319622,319624,319628,319631,319632,319633|[]
10959|US UK |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|US UK |0|30|0|[]|0|1298057294|1298057294|public|2011-05-12 16:04:08|2011-05-12 16:04:08|2011-05-12 16:04:08|385265|[]
10961|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1398054780|1398054780|public|2011-05-12 16:11:28|2011-05-12 16:11:28|2011-05-12 16:11:28|312751,359870,312948,519,325888,365086,369857,313170,369114,864,336354,48370,946,338365,34621,359864,63038,325841,356002,15834|[]
10965|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1504058701|1504058701|public|2011-05-12 16:14:46|2011-05-12 16:14:46|2011-05-12 16:14:46|312933,344815,803,313191,335838,361906,328080,357004,79051,349511,339915,373693,346753,58459,355676,352496,367830,328576,380718,354239|[]
10976|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1452033517|1452033517|public|2011-05-12 16:33:41|2011-05-12 16:33:41|2011-05-12 16:33:41|366359,328574,339651,361454,362428,344169,316491,18001,359866,339916,3443,356526,352490,380638,366529,362773,59660,1286,356572,709|[]
10979|Nhạc Vàng |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc Vàng |0|104|0|[]|0|1452033517|1452033517|public|2011-05-12 16:40:01|2011-05-12 16:40:01|2011-05-12 16:40:01|357245,387539,387636,387652,402230|[]
10982|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1294057738|1294057738|public|2011-05-12 16:50:59|2011-05-12 16:50:59|2011-05-12 16:50:59|349563,346744,332534,355808,355816,368771,372750,341553,332587,364473,327231,358353,355812,355807,355814,368082,332530,332581,371467,372712|[]
10994|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1282057823|1282057823|public|2011-05-12 17:19:17|2011-05-12 17:19:17|2011-05-12 17:19:17|372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237,350479,29124,93,357245,344031,328479|[]
10996|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1478058227|1478058227|public|2011-05-12 17:26:46|2011-05-12 17:26:46|2011-05-12 17:26:46|357243,362452,378838,327443,316517,328031,57040,362364,365273,346284,367057,368114,377140,361476,378867,373219,379623,28008,312799,373236|[]
10997|Những ca khúc thích hợp chỉ để nghe trong các buổi chiều mưa |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/12/1302050012/130519607374_5769_120x90.jpg|0|Chiều mưa có 1 cái máy tính bật sẵn nhạc số, uống champagne và nghe playlist này thì thật tuyệt|0|6884|10|[]|0|1302050012|1302050012|public|2011-05-12 17:29:46|2011-05-12 17:32:33|2011-05-12 17:29:46|352041,383095,380160,335135,17056,343628,353400|[]
11000|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1130023656|1130023656|public|2011-05-12 17:36:34|2011-05-12 17:36:34|2011-05-12 17:36:34|329090,356149,12807,356070,378575,359773,315432,927,369842,362035,566,378582,51,286,357544,356184,93,323557,330659,335015|[]
11001|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1356058492|1356058492|public|2011-05-12 17:37:36|2011-05-12 17:37:36|2011-05-12 17:37:36|1080,313641,324501,3265,3623,353222,369855,342230,372131,361450,321166,312903,376090,313198,325047,367495,328372,376743,328570|[]
11002|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1506057863|1506057863|public|2011-05-12 17:45:30|2011-05-12 17:45:30|2011-05-12 17:45:30|346196,359783,349509,327869,313995,313419,360753,323660,363945,13239,379148,335017,355311,322286,349382,313201,328666,331121,329070,360011|[]
11004|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1084058730|1084058730|public|2011-05-12 17:51:06|2011-05-12 17:51:06|2011-05-12 17:51:06|312821,163460,371698,31744,358550,368602,356426,322298,329855,378862,352801,355601,331909,312989,322485,362463,353517,356573,365764,371696|[]
11009|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1262058581|1262058581|public|2011-05-12 18:33:00|2011-05-12 18:33:00|2011-05-12 18:33:00|327054,367896,367701,377667,324034,367889,380704,339825,382165,382203,342608,327434,382205,382189,357408,377139,376662,358122,385235,385394|[]
11010|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1252058477|1252058477|public|2011-05-12 18:33:03|2011-05-12 18:33:03|2011-05-12 18:33:03|349313,352838,380026,338602,358502,316521,31271,366643,366648,366651,370064,318037,363862,369390,325900,362717,59507,316845,21792,353518,319283,317133,369880,44487,369875,55550,369096,369980,369881,369878,16219,369098,369961,369943,369882,19024,369907,369099,369979,369950,317131,317125|[]
11013|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1508057718|1508057718|public|2011-05-12 18:51:43|2011-05-12 18:51:43|2011-05-12 18:51:43|316116,323557,359387,366417,373425,333468,84940,330420,359373,319346,361042,357090,69922,330144,830,318186,373356,333416,361760,361807|[]
11015|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1336054193|1336054193|public|2011-05-12 19:12:17|2011-05-12 19:12:17|2011-05-12 19:12:17|322477,319283,350184,332090,370917,359996,357161,379096,359991,312843,355949,327538,373233,373216,314264,353251,331846,4414,357236,362722,392415|[]
11016|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1246057834|1246057834|public|2011-05-12 19:22:40|2011-05-12 19:22:40|2011-05-12 19:22:40|358792,361761,376393,329855,322485,359861,378577,355434,4499,329854,362926,1060,316682,330928,349513,313171,636,361755,378583,330141,361894|[]
11020|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|69|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:04:57|2011-05-12 20:04:57|2011-05-12 20:04:57|383840,338224,338263,338277,338266,384256,338208,338209,338210,338211,338213,338214,338215,338216,338217,338218,338220,338221,338222,338223|[]
11021|world |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|world |0|9|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:07:20|2011-05-12 20:07:20|2011-05-12 20:07:20|338263|[]
11022|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1134057844|1134057844|public|2011-05-12 20:09:09|2011-05-12 20:09:09|2011-05-12 20:09:09|361505,372560,371444,322871,371699,359485,359784,4726,359781,50740,880,1000,995,313190,412,313017,312750,327527,322482,315111|[]
11023|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1010013771|1010013771|public|2011-05-12 20:10:20|2011-05-12 20:10:20|2011-05-12 20:10:20|333468,330420,319346,361042,269,318152,347373,377547,19872,354977,316321,826,326328,78590,313440,321626,313176,361763,365426,2490|[]
11024|massachu set |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|massachu set |0|9|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:11:54|2011-05-12 20:11:54|2011-05-12 20:11:54|384239|[]
11025|words |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|words |0|9|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:12:34|2011-05-12 20:12:34|2011-05-12 20:12:34|384241|[]
11026|lonely days |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|lonely days |0|25|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:12:53|2011-05-12 20:12:53|2011-05-12 20:12:53|384245|[]
11027|do not forget me |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|do not forget me |0|42|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:13:26|2011-05-12 20:13:26|2011-05-12 20:13:26|384244|[]
11028|how can you |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|how can you |0|20|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:17:44|2011-05-12 20:17:44|2011-05-12 20:17:44|384246|[]
11029|you should |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|you should |0|20|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:18:00|2011-05-12 20:18:00|2011-05-12 20:18:00|384247|[]
11030|love so right |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|love so right |0|19|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:18:12|2011-05-12 20:18:12|2011-05-12 20:18:12|384249|[]
11031|how deep is your love |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|how deep is your love |0|78|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:18:35|2011-05-12 20:18:35|2011-05-12 20:18:35|384250|[]
11032|jive talking |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|jive talking |0|59|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:18:58|2011-05-12 20:18:58|2011-05-12 20:18:58|384247|[]
11033|Phương Thanh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Phương Thanh |0|123|0|[]|0|1122057543|1122057543|public|2011-05-12 20:26:41|2011-05-12 20:26:41|2011-05-12 20:26:41|41451,318488|[]
11034|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1124058831|1124058831|public|2011-05-12 20:27:02|2011-05-12 20:27:02|2011-05-12 20:27:02|376090,313198,325047,367495,328372,376743,328570,366517,323081,315365,372630,61511,338913,356529,360759,323352,350478,324207,344165|[]
11035|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1408058571|1408058571|public|2011-05-12 20:30:20|2011-05-12 20:30:20|2011-05-12 20:30:20|338919,567,678,312755,312758,338909,338914,357199,25723,338918,83094,338917,338911,331982,366,318177,1234,331911,13239,341514|[]
11036|wedding day |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|wedding day |0|49|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:30:27|2011-05-12 20:30:27|2011-05-12 20:30:27|384284|[]
11037|closer than close |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|closer than close |0|12|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:30:45|2011-05-12 20:30:45|2011-05-12 20:30:45|384282|[]
11038|for whom the bell |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|for whom the bell |0|27|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:31:04|2011-05-12 20:31:04|2011-05-12 20:31:04|384281|[]
11039|a knigh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|a knigh |0|9|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:32:13|2011-05-12 20:32:13|2011-05-12 20:32:13|369231|[]
11040|nihgt forever remix |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nihgt forever remix |0|56|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:32:44|2011-05-12 20:32:44|2011-05-12 20:32:44|369231|[]
11041|big change |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|big change |0|19|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:33:01|2011-05-12 20:33:01|2011-05-12 20:33:01|369345|[]
11042|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1506057893|1506057893|public|2011-05-12 20:33:56|2011-05-12 20:33:56|2011-05-12 20:33:56|826,326328,78590,321626,313176,361763,365426,2490,376806,361505,372560,350079,322871,359485,316302,359784,4726,359781,356830,50740|[]
11043|my life have been |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|my life have been |0|25|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:34:04|2011-05-12 20:34:04|2011-05-12 20:34:04|383735|[]
11044|Trần Mạnh Tuấn |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Trần Mạnh Tuấn |0|175|0|[]|0|1122057543|1122057543|public|2011-05-12 20:35:15|2011-05-12 20:35:15|2011-05-12 20:35:15|380291|[]
11045|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1484058563|1484058563|public|2011-05-12 20:35:17|2011-05-12 20:35:17|2011-05-12 20:35:17|313995,313419,360753,323660,363945,13239,379148,355311,322286,349382,313201,328666,331121,329070,362923,328577,321541,326158,354280,372342|[]
11046|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|28|0|[]|0|1500058915|1500058915|public|2011-05-12 20:35:48|2011-05-12 20:35:48|2011-05-12 20:35:48|335838,79051,344815,359427,357004,358974,346753,332100,362209,372473,355676,357097,367830,380718,372528,354514,318821,359537,364781,350139,364077,370582|[]
11047|breakawa y |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|breakawa y |0|16|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:37:08|2011-05-12 20:37:08|2011-05-12 20:37:08|368587|[]
11048|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1222058286|1222058286|public|2011-05-12 20:37:11|2011-05-12 20:37:11|2011-05-12 20:37:11|361906,328080,349511,339915,373693,58459,352496,328576,354239,381668,313478,329507,314153,3443,359866,3258,315154,56755,325038,365654|[]
11049|TRINHCON GSON-1 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|TRINHCON GSON-1 |0|6|0|[]|0|1500058915|1500058915|public|2011-05-12 20:37:44|2011-05-12 20:37:44|2011-05-12 20:37:44|354221|[]
11050|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1264058498|1264058498|public|2011-05-12 20:39:29|2011-05-12 20:39:29|2011-05-12 20:39:29|339604,373716,357691,314139,373425,378820,357103,349507,313412,692,339917,331819,323783,359873,937,313645,316644,361760,830,339650|[]
11051|i will stand by you |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|i will stand by you |0|92|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 20:40:10|2011-05-12 20:40:10|2011-05-12 20:40:10|348232|[]
11052|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1170057701|1170057701|public|2011-05-12 20:41:27|2011-05-12 20:41:27|2011-05-12 20:41:27|353946,353948,365578,320697,358864,372848,355817,361726,330119,322472,314575,372207,327257,334958,352067,375143,333785,372736,374631,373088|[]
11053|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1490057788|1490057788|public|2011-05-12 20:41:55|2011-05-12 20:41:55|2011-05-12 20:41:55|329438,329439,329440,329470,329472,329478,329480,329485,329486,329487,329967,329968,329969,329970,329971,329972,329973,329974,329975,329976,386098|[]
11054|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1456058891|1456058891|public|2011-05-12 20:44:14|2011-05-12 20:44:14|2011-05-12 20:44:14|328479,70,350479,361756,312942,341159,312998,359860,359778,352933,312996,26483,316488,313924,323816,316490,359780,359786,350410,355435|[]
11055|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1312058767|1312058767|public|2011-05-12 20:46:47|2011-05-12 20:46:47|2011-05-12 20:46:47|362129,381006,369829,369833,345524,369827,327258,347850,343491,356008,354815,316304,330976,358751,376166,353201,333826,338461,366398,335954|[]
11057|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|2|0|[]|0|1198057926|1198057926|public|2011-05-12 20:52:48|2011-05-12 20:52:48|2011-05-12 20:52:48|355435,26376,322487,362964,483,314916,330144,1282,318186,379631,313277,316637,312891,314919,82692,376391,373141,324,373716,314139|[]
11058|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1074058074|1074058074|public|2011-05-12 20:54:32|2011-05-12 20:54:32|2011-05-12 20:54:32|314073,421,321367,352932,377749,379952,342575,361456,55550,379134,321391,376745,330418,2467,349512,378597,331982,312972,313931,364129|[]
11059|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1108058323|1108058323|public|2011-05-12 20:58:19|2011-05-12 20:58:19|2011-05-12 20:58:19|737,778,373177,683,344216,361086,323518,354261,23140,858,84245,323052,325120,324980,365318,373149,320463,363915,354275,358345|[]
11060|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|17|0|[]|0|1182057934|1182057934|public|2011-05-12 21:00:16|2011-05-12 21:00:16|2011-05-12 21:00:16|376963,313198,325047,367495,328372,376743,328570,366517,335260,315365,372630,61511,338913,356529,360759,323352,350478,324207,344165|[]
11061|Tùng Dương|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Tùng Dương |0|346|0|[]|0|1480057861|1480057861|public|2011-05-12 21:00:39|2012-04-02 00:03:54|2011-05-12 21:00:39|389505,315389,315392,315388,59638,46418,315393,313844,638033,27284,779404|[]
11062|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1202057884|1202057884|public|2011-05-12 21:01:37|2011-05-12 21:01:37|2011-05-12 21:01:37|359780,359786,350410,355435,26376,322487,362964,355989,483,314916,330144,1282,318186,379631,313277,316637,312891,314919,82692,317133|[]
11063|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1370057798|1370057798|public|2011-05-12 21:02:52|2011-05-12 21:02:52|2011-05-12 21:02:52|360753,323660,363945,13239,379148,355311,322286,349382,313201,328666,331121,329070,362923,328577,321541,326158,354280,372342,379992,379991|[]
11064|Phạm Khánh Hưng |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Phạm Khánh Hưng |0|246|0|[]|0|1122057543|1122057543|public|2011-05-12 21:03:51|2011-05-12 21:03:51|2011-05-12 21:03:51|317701,315805|[]
11065|huyentho aime |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|huyentho aime |0|10|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 21:05:29|2011-05-12 21:05:29|2011-05-12 21:05:29|313502|[]
11066|Đàm Vĩnh Hưng |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/13/1122057543/13052549565_7966_120x90.jpg|0|Đàm Vĩnh Hưng |0|558|0|[]|0|1122057543|1122057543|public|2011-05-12 21:05:48|2011-05-13 09:51:11|2011-05-12 21:05:48|25320,328479,362778,315658,328583|[]
11067|yeunguoi yeu doi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|yeunguoi yeu doi |0|34|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 21:06:27|2011-05-12 21:06:27|2011-05-12 21:06:27|378581|[]
11068|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|23|1|[]|0|1068058394|1068058394|public|2011-05-12 21:10:35|2011-05-12 21:10:35|2011-05-12 21:10:35|373219,360759,358277,323352,379623,350478,324207,326520,344165,352822,371394,378502,378496,372414,357239,333989,312799,20229,373104,313174,387448,49112|[]
11069|turn around |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|turn around |0|16|0|[]|0|1200058810|1200058810|public|2011-05-12 21:13:43|2011-05-12 21:13:43|2011-05-12 21:13:43|369360|[]
11070|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1080058373|1080058373|public|2011-05-12 21:27:29|2011-05-12 21:27:29|2011-05-12 21:27:29|348519,375010,373143,347257,353220,331859,74438,378606,348889,358518,3918,352810,374997,5306,376156,79051,380638,312933,344815,803|[]
11071|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1506057901|1506057901|public|2011-05-12 21:47:06|2011-05-12 21:47:06|2011-05-12 21:47:06|371696,358550,375742,313021,324621,366402,313175,359868,624,366504,334077,358792,356426,361761,376393,352801,329855,322485,358560,359861|[]
11072|Nhạc Hòa Tấu Việt Nam |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/12/1074057403/130521157822_4017_120x90.jpg|0|nhạc cụ dân tộc đã có từ lâu đời và nó vẫn có giá trị cho tới ngày nay và mãi mãi về sau. mời các bạn cùng thưởng thức. đây là playlist đầu tiên của mình, mong các bạn góp ý nhiều, mình xin cám ơn.|0|16051|9|[]|0|1074057403|1074057403|public|2011-05-12 21:48:10|2011-05-18 20:47:02|2011-05-12 21:48:10|381720,381726,381733,381729,382770,381735,388495,388492,388491,388489,388485,388496,388497,388499,388472|[]
11075|1 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|1 |0|4|0|[]|0|1068058394|1068058394|public|2011-05-12 22:03:39|2011-05-12 22:03:39|2011-05-12 22:03:39|360759|[]
11081|bài hát buồn|http://st02.nhacso.net|images/album/2012/06/05/1410054635/13388620488_2580_120x90.jpg|0||0|130|0|[]|0|1410054635|1410054635|public|2011-05-12 22:28:53|2012-06-05 09:13:11|2011-05-12 22:28:53|367411,312940,359434,329231,539693,480132,480131,480126,325440,563927,312751,326127,641260,565865,641265,641261,641259,641263,1150527,1132565,424434|[]
11082|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1144058516|1144058516|public|2011-05-12 22:35:00|2011-05-12 22:35:00|2011-05-12 22:35:00|361756,312942,349562,334584,361749,10609,341159,312998,69922,369658,359778,483,365091,352933,316557,312996,26483,316488,68900,361759|[]
11083|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1436058464|1436058464|public|2011-05-12 22:36:16|2011-05-12 22:36:16|2011-05-12 22:36:16|318152,365844,347373,19872,354977,358516,316321,326328,826,78590,313440,321626,313176,361763,365426,2490,344029,376806,359994,361505|[]
11085|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1408058590|1408058590|public|2011-05-12 22:38:21|2011-05-12 22:38:21|2011-05-12 22:38:21|322480,357236,331846,373233,368574,378578,362722,359782,892,358364,329813,356812,328572,371438,534,382437,357245,378575,64144,312893|[]
11087|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1046054400|1046054400|public|2011-05-12 22:54:08|2011-05-12 22:54:08|2011-05-12 22:54:08|328347|[]
11106|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1350058076|1350058076|public|2011-05-13 01:01:41|2011-05-13 01:01:41|2011-05-13 01:01:41|379443,314073,421,321367,377749,379952,342575,321391,376745,349512,312972,313931,364129,57672,90,349385,338368,314064,372415,67529|[]
11108|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|33|0|[]|0|1218014766|1218014766|public|2011-05-13 01:14:50|2011-05-13 01:14:50|2011-05-13 01:14:50|356184,331123,329090,25566,313127,378578,372557,372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70|[]
11111|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1280053939|1280053939|public|2011-05-13 01:35:58|2011-05-13 01:35:58|2011-05-13 01:35:58|364970,322863,364214,359917,79849,367411,539,72733,359867,5397,343519,327402,9225,747,359876,312940,358564,433,354269,343517|[]
11114|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1046058134|1046058134|public|2011-05-13 01:51:00|2011-05-13 01:51:00|2011-05-13 01:51:00|334037,366988,367626,364710,346168,360767,315146,371298,371291,358266,372364,339536,366798,321421,372757,341259,373041,373023,325884,373028|[]
11120|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1460057505|1460057505|deleted|2011-05-13 02:25:23|2011-05-13 02:25:23|2011-05-13 02:25:23|N|[]
11121|fav songs |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|fav songs |0|2|0|[]|0|1460057505|1460057505|deleted|2011-05-13 02:29:13|2011-05-13 02:29:13|2011-05-13 02:29:13|N|[]
11122|my fav |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|31|0|[]|0|1460057505|1460057505|public|2011-05-13 02:32:52|2011-05-13 02:32:52|2011-05-13 02:32:52|361990,81660,352750,356528,1040,313061,386098,334524,334530,354302,356527,356526|[]
11124|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|32|0|[]|0|1502058207|1502058207|public|2011-05-13 06:38:24|2011-05-13 06:38:24|2011-05-13 06:38:24|372645,636,359773,378583,349513,313171,312775,361755,330141,350184,378573,373216,359782,357026,570,332090,372557,322480,935,312941|[]
11127|sang |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|sang |0|21|0|[]|0|1502058207|1502058207|public|2011-05-13 06:56:50|2011-05-13 06:56:50|2011-05-13 06:56:50|316825,316830|[]
11128|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1284058728|1284058728|public|2011-05-13 07:34:35|2011-05-13 07:34:35|2011-05-13 07:34:35|313261,326512,367417,364077,353441,338800,331814,355669,374988,364803,358499,367660,377390,318564,69723,367476,354503,355642,377616,62200|[]
11129|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|24|0|[]|0|1438058518|1438058518|public|2011-05-13 07:43:02|2011-05-13 07:43:02|2011-05-13 07:43:02|338369,329406,13936,379117,379102,921,368444,338912,317399,357032,17540,313749,331125,312953,316351,361715,317979,361764,361746,319043|[]
11130|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1482057982|1482057982|public|2011-05-13 08:15:50|2011-05-13 08:15:50|2011-05-13 08:15:50|21307,21474,21484,21533,21637,21839,22787,23385,23469,24269,25028,25503,25594,25660,25783,25814,25864,26163,27242,27314|[]
11131|MusicDaN ang_Info |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|MusicDaNang_Info |0|49|0|[]|0|1438058518|1438058518|public|2011-05-13 08:20:49|2011-05-14 17:58:04|2011-05-13 08:20:49|388916,569926,388914,388915,388913,388898,388899,388900,388901|[]
11133|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1122058062|1122058062|public|2011-05-13 08:28:27|2011-05-13 08:28:27|2011-05-13 08:28:27|313176,361763,2490,359994,361505,362883,322871,2680,359485,359863,359784,4726,359781,359777,380638,312750,339915,880,359866,50740|[]
11134|Alone Wandering |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/13/1356050488/13052512110_888_120x90.jpg|0|Alone Wandering - Độc bước |0|358|1|[]|0|1356050488|1356050488|public|2011-05-13 08:40:50|2011-05-13 09:38:50|2011-05-13 08:40:50|377273,368626,386098,379595,333046,351723,388937,1964,376790,346959,1218482|[]
11135|firey-hi phop |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|firey-hi phop |0|19|0|[]|0|1342025579|1342025579|public|2011-05-13 08:50:08|2011-05-13 08:50:08|2011-05-13 08:50:08|315436|[]
11136|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|24|0|[]|0|1396058375|1396058375|public|2011-05-13 08:55:03|2011-05-13 08:55:03|2011-05-13 08:55:03|359997,372645,312769,328029,362472,636,359773,378583,371579,349513,313171,312775,361755,330141,350184,378573,319283,373216,359782,314264,359788|[]
11137|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|38|0|[]|0|1146052735|1146052735|public|2011-05-13 08:57:34|2011-05-13 08:57:34|2011-05-13 08:57:34|365320,329655,2914,6144,16637,329663,329664,13052,329667,5066,329672,365323,2557,329620,24263,2640,22191,2440,77604,319342|[]
11138|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1388058595|1388058595|public|2011-05-13 09:05:20|2011-05-13 09:05:20|2011-05-13 09:05:20|369054,313219,370775,313221,349386,355606,313723,381431,313133,355515,352806,363858,60724,74938,372665,354564,28417,357407,59526,360850|[]
11139|phi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|phi |0|22|0|[]|0|1396058375|1396058375|public|2011-05-13 09:06:47|2011-05-13 09:06:47|2011-05-13 09:06:47|359876,359788,359866,359865|[]
11140|111 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|111 |0|9|0|[]|0|1388058595|1388058595|public|2011-05-13 09:08:13|2011-05-13 09:08:13|2011-05-13 09:08:13|382028|[]
11141|phi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|phi |0|23|0|[]|0|1396058375|1396058375|public|2011-05-13 09:08:19|2011-05-13 09:08:19|2011-05-13 09:08:19|359876,359788,359866|[]
11142|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1456058924|1456058924|public|2011-05-13 09:24:00|2011-05-13 09:24:00|2011-05-13 09:24:00|329855,378862,352801,355601,331909,312989,322485,362463,353517,356573,365764,371696,9469,361761,377991,355434,378577,330928,361615,1060|[]
11143|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|21|0|[]|0|1492058696|1492058696|public|2011-05-13 09:27:01|2011-05-13 09:27:01|2011-05-13 09:27:01|375731,364994,32460,371175,313630,378999,358796,374438,358559,378787,379341,62709,370713,326226,17418,341264,338367,316649,318170,365286|[]
11144|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1154057529|1154057529|public|2011-05-13 09:27:31|2011-05-13 09:27:31|2011-05-13 09:27:31|330144,1282,318186,82692,317133,373141,313277,316637,312891,314919,376391,358558,312778,357103,378820,373217,349507,324,357223,339604|[]
11145|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1196053550|1196053550|public|2011-05-13 09:32:58|2011-05-13 09:32:58|2011-05-13 09:32:58|316682,335593,359501,312775,355608,359996,15703,23575,570,1040,327538,144869,368820,61913,357161,375742,362926,4414,373233,328488|[]
11146|nhac congtrin hqb |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhac congtrin hqb |0|6|0|[]|0|1492058696|1492058696|public|2011-05-13 09:45:06|2011-05-13 09:45:06|2011-05-13 09:45:06|355430|[]
11147|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|44|0|[]|0|1058058270|1058058270|public|2011-05-13 09:56:56|2011-05-13 09:56:56|2011-05-13 09:56:56|372549,352496,357097,328576,372528,354239,354514,359537,313478,364781,314153,3443,12332,329263,361454,369880,349514,328471,359772,339916|[]
11148|Bằng Kiều |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Bằng Kiều |0|239|1|[]|0|1058058270|1058058270|public|2011-05-13 10:01:18|2011-05-13 10:01:18|2011-05-13 10:01:18|379624,57672,31960,55692,77438,314448,13909,17527,83123,71799,17636|[]
11149|Tổng hợp 1 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|favourite|0|91|1|[]|0|1168057736|1168057736|public|2011-05-13 10:01:26|2011-05-13 10:01:26|2011-05-13 10:01:26|318049,317032,25291,321797,322179,60334,50731,325717,317707,377745|[]
11155|Hoa tau - New age |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Hoa tau - New age |0|771|0|[]|0|1034053781|1034053781|public|2011-05-13 10:38:25|2011-05-13 10:38:25|2011-05-13 10:38:25|363360,363852,335702,335705,335739,415835,472167,332269|[]
11160|Quang Lê 1|http://st.nhacso.net|images/album/2011/09/28/1136058698/131718903719_2561_120x90.jpg|0| |0|4084|4|[]|0|1136058698|1030050034|public|2011-05-13 11:00:54|2012-06-21 10:33:22|2011-05-13 11:00:54|574924,371699,366491,366492,366434,366439,366292,366646,41660,422042,366174,366230,366284,326597,366177|[]
11162|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1346057698|1346057698|public|2011-05-13 11:01:08|2011-05-13 11:01:08|2011-05-13 11:01:08|314928,55550,352932,361456,60890,943,373147,57672,359783,326022,324554,631,352492,16217,1440,361449,312760,322484,355684,316357|[]
11164|from Hers to Hims |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/13/1146053498/130526146811_1267_120x90.jpg|0|From Her to Him, a love with no descripted words... |0|1032|12|[]|0|1146053498|1146053498|public|2011-05-13 11:03:41|2011-05-13 11:39:43|2011-05-13 11:03:41|346531,357078,331090,75154,334193,343538,361442,388396,354269,34515,330936,372359,347801|[]
11173|Nhạc sến hải ngoại|http://st.nhacso.net|images/album/2011/07/15/1136058698/131072214024_3456_120x90.jpg|0| |0|34537|0|[]|0|1136058698|1030050034|public|2011-05-13 11:33:13|2012-03-05 11:29:49|2011-05-13 11:33:13|325283,314258,352794,378785,27757,325349,38048,325356,484636,325355,325593,325277,487521,325391,325389|[]
11174|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|19|0|[]|0|1436058492|1436058492|public|2011-05-13 11:33:49|2011-05-13 11:33:49|2011-05-13 11:33:49|359778,313282,350422,312964,77963,364787,70,29124,312942,359786,483,361756,21451,350479,336893,349562,361749,10609,341159,336889,354247,316640|[]
11178|Phi Nhung -Manh Quynh |http://st.nhacso.net|images/album/2011/07/15/1136058698/131072233027_2174_120x90.jpg|0||0|6662|2|[]|0|1136058698|1136058698|public|2011-05-13 11:44:35|2011-10-13 13:11:47|2011-05-13 11:44:35|362019,389328,389398,389535,536043,525316,536045,373237,281014,639079,633894,639083,514683,403370,732762|[]
11188|YÊU THÍCH |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|18|0|[]|0|1436058492|1436058492|public|2011-05-13 12:00:38|2011-05-13 12:00:38|2011-05-13 12:00:38|17128,312903,312906,329503,315111,316640,369114,871007|[]
11193|Jay |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Jay |0|4|0|[]|0|1042058465|1042058465|deleted|2011-05-13 12:04:58|2012-12-07 13:32:04|2011-05-13 12:04:58|N|[]
11217|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1082058474|1082058474|deleted|2011-05-13 13:35:49|2011-05-13 13:35:49|2011-05-13 13:35:49|N|[]
11218|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1278007426|1278007426|public|2011-05-13 13:39:11|2011-05-13 13:39:11|2011-05-13 13:39:11|376156,381668,358974,20591,373693,312933,803,359427,313191,361906,328080,349511,332100,58459,352496,328576,354239,359537,313478,364781|[]
11221|Dạ Khúc Cho Tình Nhân |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/13/1082058474/13052697257_1798_120x90.jpg|0||0|839|0|[]|0|1082058474|1082058474|public|2011-05-13 13:57:20|2011-05-13 14:00:04|2011-05-13 13:57:20|389593,389594,389595,389596,389597,389598,389613,389614,389615,389616,389617|[]
11222|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1032058548|1032058548|public|2011-05-13 14:05:25|2011-05-13 14:05:25|2011-05-13 14:05:25|316713,48020,377614,378958,347267,366491,354469,323701,358688,348598,355680,354512,378425,362867,335792,352828,367791,367717,379615,379616|[]
11228|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|1|0|[]|0|1416058620|1416058620|deleted|2011-05-13 14:26:18|2011-05-13 14:26:18|2011-05-13 14:26:18|N|[]
11243|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1334058058|1334058058|public|2011-05-13 15:16:58|2011-05-13 15:16:58|2011-05-13 15:16:58|316291,319627,359991,378583,358560,357283,322477,312843,331175,361789,338521,359997,25859,368660,332090,356812,373216,358281,376393,359774|[]
11251|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1188055431|1188055431|public|2011-05-13 15:47:34|2011-05-13 15:47:34|2011-05-13 15:47:34|313283,378497,329856,313005,318917,419,328571,325462,355433,358549,358563,357261,313276,377991,359774,342350,355601,7952,333664,359865|[]
11258|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1134057893|1134057893|public|2011-05-13 16:07:21|2011-05-13 16:07:21|2011-05-13 16:07:21|318177,1234,313139,327869,331911,13239,326158,338912,339821,322865,314160,313165,322862,322867,338807,322866,338908,379983,82324,323602,78457,339824,367411,1164,2352,313172,312884|[]
11260|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1084058825|1084058825|public|2011-05-13 16:11:52|2011-05-13 16:11:52|2011-05-13 16:11:52|379403,357679,346740,376888,338520,358197,336838,359002,365420,355858,379535,364559,11416,332524,377177,377204,339209,365576,362235,343442|[]
11261|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1324058367|1324058367|public|2011-05-13 16:21:03|2011-05-13 16:21:03|2011-05-13 16:21:03|26376,324119,322487,355989,359995,47857,330144,318186,82692,317133,376391,373217,312891,314919,1909,312778,313277,316637,358558,357103,389016|[]
11262|vui |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|vui |0|5|0|[]|0|1224023786|1224023786|public|2011-05-13 16:22:28|2011-05-13 16:22:28|2011-05-13 16:22:28|1,1164,313193|[]
11267|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1432058469|1432058469|public|2011-05-13 16:28:54|2011-05-13 16:28:54|2011-05-13 16:28:54|368772,368623,369173,313839,313838,330732,370609,18344,363438,363356,330787,72177,363539,330838,369457,318974,376738,330763,330754,362774,382034|[]
11268|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1280053868|1280053868|public|2011-05-13 16:42:03|2011-05-13 16:42:03|2011-05-13 16:42:03|349461,77963,359875,320097,313428,353299,336889,361749,361756,330424,312942,359868,357146,316557,313238,26483,316488,334584,353516,350410|[]
11270|Lý Hai |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Lý Hai |0|193|0|[]|0|1058058270|1058058270|public|2011-05-13 16:45:25|2011-05-13 16:45:25|2011-05-13 16:45:25|353216,353214|[]
11272|Phi Hùng |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Phi Hùng |0|100|0|[]|0|1058058270|1058058270|public|2011-05-13 16:52:03|2011-05-13 16:52:03|2011-05-13 16:52:03|322435,31648|[]
11274|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1238058025|1238058025|public|2011-05-13 17:05:08|2011-05-13 17:05:08|2011-05-13 17:05:08|376393,359774,356613,359865,1139,355690,892,312966,323776,356149,356070,927,534,331846,369842,75346,362035,328572,371438,376642|[]
11277|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|18|0|[]|0|1024056648|1024056648|public|2011-05-13 17:26:02|2011-05-13 17:26:02|2011-05-13 17:26:02|359990,10317,313021,355819,67455,355430,40282,312990,358549,371434,320095,316362,316648,330136,377285,324621,624,313175,16790,358792|[]
11280|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1380058171|1380058171|public|2011-05-13 17:43:56|2011-05-13 17:43:56|2011-05-13 17:43:56|314724,40066,320606,315482,84210,320248,324127,29505,314907,318708,321304,318514,319189,19129,313830,66722,325381,45723,60511,40714|[]
11292|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1170057781|1170057781|public|2011-05-13 20:31:08|2011-05-13 20:31:08|2011-05-13 20:31:08|49371,357144,1311,70847,363857,19453,321685,357224,325851,365579,313156,361769,338914,378574,328575,360194,315335,314093,348887,330422|[]
11293|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1254057572|1254057572|public|2011-05-13 20:33:40|2011-05-13 20:33:40|2011-05-13 20:33:40|316262,368578,322119,327742,367895,362951,356183,379592,354771,326747,329706,313219,313221,347240,379585,353384,366560,362766,327431,316337,372746|[]
11295|a love story |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/13/1014056992/13052949381_4864_120x90.jpg|0|một cuộc tình tan vỡ...|0|610|1|[]|0|1014056992|1014056992|public|2011-05-13 20:57:31|2011-05-15 21:34:10|2011-05-13 20:57:31|1113,353994,1503,374437,372410,357122,376366,43471,376202,39901,372580,1837,372626,1734,354822,351336,12341,330605,372944,375886,2331,64688|[]
11298|Nhạc quê hương |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc quê hương |0|112|0|[]|0|1244054417|1244054417|public|2011-05-13 21:25:19|2011-05-13 21:25:19|2011-05-13 21:25:19|359779,320095|[]
11300|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1050058355|1050058355|public|2011-05-13 21:50:59|2011-05-13 21:50:59|2011-05-13 21:50:59|357223,339604,373716,357691,314139,69874,333859,373425,377884,313412,692,378766,339917,331819,335014,323783,366417,359873,339650,358296|[]
11301|Nhạc Hoa |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc Hoa |0|116|0|[]|0|1244054417|1244054417|public|2011-05-13 21:58:44|2011-05-13 21:58:44|2011-05-13 21:58:44|2916|[]
11302|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1178058200|1178058200|public|2011-05-13 22:01:42|2011-05-13 22:01:42|2011-05-13 22:01:42|66543,66654,66778,66970,67369,67532,67534,67573,67697,68153,68580,69417,69460,69908,70173,70835,71246,71391,71415,71516|[]
11303|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1240058396|1240058396|public|2011-05-13 22:07:19|2011-05-13 22:07:19|2011-05-13 22:07:19|314924,353222,372630,376743,344165,338366,338913,321166,313198,376090,316649,372131,359776,55550,315867,361768,1080,313641,324501|[]
11304|Nhạc Quốc tế |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhạc Quốc tế |0|71|0|[]|0|1050057474|1050057474|public|2011-05-13 22:48:59|2011-05-13 22:48:59|2011-05-13 22:48:59|365483|[]
11306|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1228058042|1228058042|public|2011-05-13 23:20:48|2011-05-13 23:20:48|2011-05-13 23:20:48|56552,50684,335015,361759,356169,68900,26376,483,359773,2655,330659,319283,369658,360326,359860,313277,1282,355492,331750,324|[]
11307|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1448058122|1448058122|public|2011-05-13 23:39:54|2011-05-13 23:39:54|2011-05-13 23:39:54|350509,350510,350511,350512,350513,350534,350535,350536,350537,350538,350539,350540,350541,350542,350543,350544,350545,350573,350574,350575|[]
11312|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1356054117|1356054117|public|2011-05-14 00:00:34|2011-05-14 00:00:34|2011-05-14 00:00:34|331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237,350479,29124,93,357245,344031,328479,312964,372545,20746,357544,350422,378582|[]
11314|Heartbreaker |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Gia tri thuc...|0|5|0|[]|0|1356050488|1356050488|deleted|2011-05-14 00:22:10|2011-05-14 00:22:10|2011-05-14 00:22:10|N|[]
11315|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1302057965|1302057965|public|2011-05-14 00:24:44|2011-05-14 00:24:44|2011-05-14 00:24:44|346289,365262,56552,50684,68900|[]
11317|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1366058006|1366058006|public|2011-05-14 01:10:46|2011-05-14 01:10:46|2011-05-14 01:10:46|359860,329090,356149,286,369842,566,77963,335015,361756,69922,927,356184,358673,359778,483,359780,70,312964,350422,364787|[]
11318|Jack Playlist |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Jack Playlist |0|3|0|[]|0|1220057927|1220057927|deleted|2011-05-14 01:15:22|2011-05-14 01:15:22|2011-05-14 01:15:22|N|[]
11321|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1184058394|1184058394|public|2011-05-14 01:51:54|2011-05-14 01:51:54|2011-05-14 01:51:54|318369,317466,316763,316756,314691,314689,314687,314686,314685,314684,314683,314679,314677,314676,314591,314581,314578,314569,314565,314554|[]
11326|KHANH LY |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|KHANH LY |0|608|0|[]|0|1092058061|1092058061|public|2011-05-14 03:21:51|2011-05-14 03:21:51|2011-05-14 03:21:51|327402,312749,78173,12526,9611,40282,362004,356800,355988,333989,327447|[]
11327|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|41|0|[]|0|1112058328|1112058328|public|2011-05-14 04:17:21|2011-05-14 04:17:21|2011-05-14 04:17:21|316133,328062,324748,371669,319986,362401,376505,367653,317465,47392,371333,316117,316126,316132,315228,376588,376558,359950,326785,369398|[]
11333|Những Ca Khúc Nhạc Vàng Bất Hủ|http://st.nhacso.net|images/album/2013/02/12/1478057608/13606406619_4046_120x90.jpg|0|Những Ca Khúc Nhạc Vàng Bất Hủ|0|111488|61|[]|0|1478057608|1478057608|public|2011-05-14 06:40:13|2013-02-12 10:46:13|2011-05-14 06:40:13|376503,527581,385643,34193,382435,540063,384693,449532,386629,452471,378836,563549,1114481,999929,1175189,383159,478608,452312,383247,1143662,1025219|[]
11335|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1510055898|1510055898|public|2011-05-14 07:56:41|2011-05-14 07:56:41|2011-05-14 07:56:41|313162,359775,314921,355429,330129,359779,344,312753,48086,313193,341162,315436,3382,355431,708,364970,322863,364214,359917,79849|[]
11336|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1450058158|1450058158|public|2011-05-14 08:23:23|2011-05-14 08:23:23|2011-05-14 08:23:23|326824,9333,367433,367749,56967,355841,371179,362459,361823,370713,17418,320500,34426,331755,314247,362432,350145,327447,359389,373147,57040|[]
11337|Thieu nhi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Thieu nhi |0|245|0|[]|0|1188057558|1188057558|public|2011-05-14 09:28:53|2011-05-14 09:28:53|2011-05-14 09:28:53|371760,371757,439333,424296|[]
11338|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1472058127|1472058127|public|2011-05-14 09:39:24|2011-05-14 09:39:24|2011-05-14 09:39:24|359717,359729,339921,376689,350446,379094,329858,369875,322490,313402,350105,326818,344164,354243,314928,352932,361456,60890,943,359783|[]
11339|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1182058060|1182058060|public|2011-05-14 09:40:54|2011-05-14 09:40:54|2011-05-14 09:40:54|389234,376165,331519,361501,360295,323123,361730,359727,355512,333666,312747,359433,361323,359722,372931,372163,361729,377683,325894,362020|[]
11340|lily 01 |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/14/1114058123/13053443685_9339_120x90.jpg|0|hihi|0|51|0|[]|0|1114058123|1114058123|public|2011-05-14 09:48:47|2011-05-14 10:41:24|2011-05-14 09:48:47|358052,372732,372682,350192,332488,382240,357709,367011,318337,330078,332486,383096,71221,6964,352066,380165,367509,327351,316556,376804|[]
11341|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|19|0|[]|0|1258057963|1258057963|public|2011-05-14 09:56:45|2011-05-14 09:56:45|2011-05-14 09:56:45|330689,372304,316697,323081,316647,357405,350478,1286,328575,361450,361762,59660,356572,709,350404,964,49371,357144,1311,70847|[]
11342|lily luv u |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/14/1114058123/130534430110_2199_120x90.jpg|0|Vừa nghe nhạc vừa đọc báo nha các bạn !!!|0|74|1|[]|0|1114058123|1114058123|public|2011-05-14 10:13:33|2011-05-14 10:42:21|2011-05-14 10:13:33|372308,372944,349644,42543,312974,314007,352490,350446,316648,376202,67108,34547,316647,316362,52824,99015,328823,313021,378820,370085,316658,21848,9198,330144,390605,392072,363222|[]
11343|nghe |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nghe |0|11|0|[]|0|1472058133|1472058133|public|2011-05-14 10:20:24|2011-05-14 10:20:24|2011-05-14 10:20:24|49112,49543|[]
11344|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1472058133|1472058133|public|2011-05-14 10:21:51|2011-05-14 10:21:51|2011-05-14 10:21:51|370115,358011,369836,349575,376636,371695,57946,335068,361436,375008,356480,364802,382571,359000,374991,353313,361747,349565,338917,346925|[]
11345|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1314025543|1314025543|public|2011-05-14 10:39:50|2011-05-14 10:39:50|2011-05-14 10:39:50|344169,386678,349515,362474,378838,346164,331901,315154,339823,318970,365654,355988,366595,361800,372558,372483,331903,347927,327148,48134,819814|[]
11346|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1054058047|1054058047|public|2011-05-14 10:40:03|2011-05-14 10:40:03|2011-05-14 10:40:03|352490,329820,330689,372304,316697,323081,316647,357405,350478,1286,328575,361450,361762,389252,59660,356572,709,350404,964,49371|[]
11347|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1180058311|1180058311|public|2011-05-14 10:40:49|2011-05-14 10:40:49|2011-05-14 10:40:49|995,313190,412,313017,322482,324446,348519,347257,3918,376156,381668,366529,313198,349511,328080,329818,314153,312933,803,313191|[]
11348|Collecti on Medley Concert |http://st.nhacso.net|images/album/2011/07/15/1136058698/131072241019_607_120x90.jpg|0|Collecti on Medley Concert |0|81|0|[]|0|1136058698|1136058698|public|2011-05-14 10:49:06|2011-07-15 16:36:08|2011-05-14 10:49:06|379455,390680,476451|[]
11349|Playlist Nhạc Số |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/23/1220058635/130613105918_983_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1220058635|1220058635|public|2011-05-14 10:53:31|2011-05-23 13:13:01|2011-05-14 10:53:31|314995,355610,768,322489,338918,361776,375731,364994,378999,374438,378787,355521,62709,370713,17418,379603,353565,365286,364437,381669|[]
11350|Nhac HOT |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Nhac HOT |0|75|0|[]|0|1220058635|1220058635|public|2011-05-14 10:54:44|2011-05-14 10:54:44|2011-05-14 10:54:44|375731,1,355309,357239,379134,379440,313931,383283,322870,359861,390766,390767,378999,364437,4591,81181,3499,6389,326480,319778,19063,321416,317260,45531,42983,136602,327367|[]
11351|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1126057970|1126057970|public|2011-05-14 11:06:29|2011-05-14 11:06:29|2011-05-14 11:06:29|330928,361615,1060,312769,349513,4499,329854,371579,357026,372645,313171,324648,378581,371701,366504,357313,506,935,312941,370917|[]
11354|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1358057972|1358057972|public|2011-05-14 11:24:25|2011-05-14 11:24:25|2011-05-14 11:24:25|322483,358550,371696,359868,320095,322485,4499,316362,313175,358792,366504,355434,313021,324621,355608,361761,624,359788,359862,352801|[]
11355|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|51|0|[]|0|1166057762|1166057762|public|2011-05-14 11:24:45|2011-05-14 11:24:45|2011-05-14 11:24:45|368604,367496,367739,325210,13950,374985,331386,372934,313381,354288,22732,372498,363831,358119,325379,25789,342645,81945,378399,60460,2352,4726,362922|[]
11358|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|24|0|[]|0|1008059221|1008059221|public|2011-05-14 11:30:34|2011-05-14 11:30:34|2011-05-14 11:30:34|312996,316488,68900,316490,325883,379631,1282,362964,82692,318186,312891,322487,380638,350410,26376,355989,47857,330144,317133,376391,343517|[]
11359|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1126057975|1126057975|public|2011-05-14 11:32:31|2011-05-14 11:32:31|2011-05-14 11:32:31|313725,93,323557,356070,51,64144,316291,312966,315432,359860,77963,69922,329090,356149,286,566,361756,373141,927,358673|[]
11361|nhac han |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhac han |0|96|0|[]|0|1008059221|1008059221|public|2011-05-14 11:34:23|2011-05-14 11:34:23|2011-05-14 11:34:23|343517|[]
11362|huy cuong |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|239|0|[]|0|1166057762|1166057762|public|2011-05-14 11:36:05|2011-05-14 11:36:05|2011-05-14 11:36:05|16973,362923,362924,362927,362931,330747,369017,367739|[]
11363|Hòa Tấu Vũ Thành An Với Tiếng Dương Cầm Trúc Sinh |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/14/1392057539/130534856623_560_120x90.jpg|0|Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều cũng vậy thôi

Ôi đớn đau đã nhiều rồi

Một lời thêm càng buồn thêm

Còn hứa gì?|0|1988|3|[]|0|1392057539|1392057539|public|2011-05-14 11:47:30|2011-05-14 11:51:22|2011-05-14 11:47:30|390626,390627,390628,390629,390630,390631,390635,390633,390634,390632|[]
11364|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1006058776|1006058776|public|2011-05-14 11:52:39|2011-05-14 11:52:39|2011-05-14 11:52:39|359949,353750,362137,364447,360722,375165,375164,364185,343620,354891,354918,360388,346307,326726,327159,360553,360028,66140,72436,336020|[]
11365|nhac phim nuoc ngoai |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/15/1372057568/13054744499_1687_120x90.jpg|0||0|473|0|[]|0|1372057568|1372057568|public|2011-05-14 11:55:28|2011-05-15 22:49:23|2011-05-14 11:55:28|380116,336783,336774,372648,371332,371343,351072,351071,351070,351068,351067,351069,351066,351065,351064,351063,351062,351061,351060,351058,351059,354356,340169,330641,799,334809,334806,334775,334774,351030,351031,351028,351027,351026,351025,351023,351022,351020,351583,351584,351582,351581,351580,351579,351578,351577,351576,351574,351573,350674,350663|[]
11366|Hòa Mi |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Hòa Mi |0|47|0|[]|0|1318047709|1318047709|public|2011-05-14 12:06:45|2011-05-14 12:06:45|2011-05-14 12:06:45|321473,7347,323052|[]
11368|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1038042720|1038042720|public|2011-05-14 12:37:54|2011-05-14 12:37:54|2011-05-14 12:37:54|318970,365654,355988,356304,366595,372558,347927,327148,48134,328574,356167,372660,362329,372720,356526,352490,362773,355612,51847,350142|[]
11369|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1234040662|1234040662|public|2011-05-14 12:54:44|2011-05-14 12:54:44|2011-05-14 12:54:44|366475,366478,366481,366484,366487,366511,366512,366513,366514,366515,366516,366518,366519,366520,366521,366522,366525,366567,366571,366572|[]
11370|Kissy Marguerita |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/14/1392057082/130535281412_9528_120x90.jpg|0||0|64|3|[]|0|1392057082|1392057082|public|2011-05-14 12:54:49|2011-07-25 10:38:27|2011-05-14 12:54:49|377259,374325,330553,390724,330545,361429,459291|[]
11375|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1034053856|1034053856|public|2011-05-14 13:46:01|2011-05-14 13:46:01|2011-05-14 13:46:01|359788,362472,368574,64144,376406,312893,316291,319627,359991,378583,358560,357283,322477,312843,331175,361789,338521,359997,25859,368660|[]
11377|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1390004531|1390004531|public|2011-05-14 14:01:56|2011-05-14 14:01:56|2011-05-14 14:01:56|372498,363831,358119,25789,342645,81945,378399,60460,313265,319306,362718,354625,368460,74385,377382,380004,353566,64306,359819,365849|[]
11378|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|19|0|[]|0|1160058304|1160058304|public|2011-05-14 14:15:45|2011-05-14 14:15:45|2011-05-14 14:15:45|359501,357161,373233,329813,382437,357544,385955,892,353299,328488,378582,356613,316116,328479,358281,372499,359988,312893,356812,357283|[]
11379|my Acoustic |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|214|0|[]|0|1164057594|1164057594|public|2011-05-14 14:25:40|2011-05-18 13:12:36|2011-05-14 14:25:40|20264,535587,540259,405455,18547,316667|[]
11380|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1448059782|1448059782|public|2011-05-14 14:41:15|2011-05-14 14:41:15|2011-05-14 14:41:15|312996,316488,316490,325883,379631,1282,362964,82692,318186,312891,322487,313277,350410,26376,47857,330144,376391,314919,373716,359874|[]
11381|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|43|0|[]|0|1296058575|1296058575|public|2011-05-14 14:50:16|2011-05-14 14:50:16|2011-05-14 14:50:16|534,331846,369842,75346,362035,328572,371438,376642,362722,362924,566,314264,379096,359861,355611,12807,328029,358673,372662,313282|[]
11382|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1010017239|1010017239|public|2011-05-14 14:53:06|2011-05-14 14:53:06|2011-05-14 14:53:06|60378,373046,318491,316117,316126,316132,66666,362723,18385,1413,1632,377007,317732,365003,23031,9009,362782,319924,315886,329816|[]
11385|_sadness _01_ |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|_sadness _01_ |0|33|0|[]|0|1010017239|1010017239|public|2011-05-14 15:16:21|2011-05-14 15:16:21|2011-05-14 15:16:21|375735,375729,359868,374983,373716,314139,373417,25313,373110,372686,359788,372363,329813,371684,366504,322483,369857,419,314919,368363,313127,367435,366960,366933,366183|[]
11387|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|19|0|[]|0|1304058523|1304058523|public|2011-05-14 15:20:46|2011-05-14 15:20:46|2011-05-14 15:20:46|322477,338521,25859,368660,359774,356613,359865,355690,328479,323557,312893,8290,359773|[]
11388|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|148|0|[]|0|1184058444|1184058444|public|2011-05-14 15:21:44|2012-03-16 02:25:32|2011-05-14 15:21:44|75984,1057829,604818,604828,23552,77625,63313,362849,313220,323077,11185,316125,326885,319919,76408,323693,362725,314324,362893,314318,327690,362929,57649,2758,800577,638746,800576,636229,812652,838905,776805,812653,794704,993042,555601,409179,362963,631657,317732,557100,364217,577743,320148,313524,631052,644417|[]
11392|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|25|0|[]|0|1374057786|1374057786|public|2011-05-14 16:10:00|2011-05-14 16:10:00|2011-05-14 16:10:00|2470,2536,2574,2610,2753,3400,3806,3907,3917,3998,4032,4199,4223,4249,4267,4282,4919,5944,6135,6320|[]
11393|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1004058980|1004058980|public|2011-05-14 16:24:10|2011-05-14 16:24:10|2011-05-14 16:24:10|50684,373425,317133,358562,313277,352933,313428,312996,316488,357146,68900,357134,316490,379631,1282,362964,376379,82692,366417,358063|[]
11395|thich |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|thich |0|10|0|[]|0|1004058980|1004058980|public|2011-05-14 16:24:52|2011-05-14 16:24:52|2011-05-14 16:24:52|317133|[]
11396|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1080058551|1080058551|public|2011-05-14 16:51:03|2011-05-14 16:51:03|2011-05-14 16:51:03|327527,322482,324446,348519,347257,342610,358518,3918,352810,362004,335838,376156,79051,350139,357004,318821,372528,360851,313198,349511|[]
11397|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1028058317|1028058317|public|2011-05-14 16:53:56|2011-05-14 16:53:56|2011-05-14 16:53:56|362035,328572,371438,376642,362722,362924,566,314264,379096,359861,355611,12807,328029,358673,372662,313282,356184,331123,329090,25566|[]
11400|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1244058643|1244058643|public|2011-05-14 17:24:25|2011-05-14 17:24:25|2011-05-14 17:24:25|321626,313176,361763,2490,344029,350079,359485,312750,339915,880,359866,358974,353220,315111,20591,349392,373693,355084,322481,314153|[]
11404|nhac phan Truc Phuong |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhac phan Truc Phuong |0|350|1|[]|0|1434057346|1434057346|public|2011-05-14 17:56:05|2011-05-14 17:56:05|2011-05-14 17:56:05|41345,48085,387176,386635,386632,362456,373218,326102,319986,319538,320071,327704,327972,362365,327839,383246,383245,386559,317959,383239,322635,325208,325275,325391,325836,327706,382744,383238,384847|[]
11406|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1306058447|1306058447|public|2011-05-14 18:13:40|2011-05-14 18:13:40|2011-05-14 18:13:40|312941,323776,357026,378578,357313,349461,322480,355611,370917,385955,328479,935,359501,329813,382437,357544,356812,356613,892,353299|[]
11410|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1408058715|1408058715|public|2011-05-14 18:36:56|2011-05-14 18:36:56|2011-05-14 18:36:56|371434,320095,29894|[]
11413|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1486058343|1486058343|public|2011-05-14 18:55:53|2011-05-14 18:55:53|2011-05-14 18:55:53|1060,359773,361755,313484,332090,313127,349513,313171,359782,372557,570,355949,312941,357026,378578,349461,322480,370917,385955,328479|[]
11415|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|15|0|[]|0|1396050527|1396050527|public|2011-05-14 19:30:52|2011-05-14 19:30:52|2011-05-14 19:30:52|358673,331873,313238,70,312964,312942,372061,350422,364787,359786,361759,369658,20675,313924,10609,349562,334584,323816,317133,361749|[]
11416|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1502027904|1502027904|public|2011-05-14 19:39:34|2011-05-14 19:39:34|2011-05-14 19:39:34|315001,352496,349566,389252,366595,362209,344169,312933,344815,359427,313191,361906,332100,319912,58459,355676,328576,354239,359537,313478,1164|[]
11417|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1014006623|1014006623|public|2011-05-14 19:59:07|2011-05-14 19:59:07|2011-05-14 19:59:07|312915,353453,359992,18480,358105,378497,355613,312822,355428,358640,355432,358563,359990,10317,313021,355819,67455,355430,40282,312990|[]
11418|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|18|0|[]|0|1428053016|1428053016|public|2011-05-14 20:00:35|2011-05-14 20:00:35|2011-05-14 20:00:35|378581,371701,366504,357313,506,935,312941,370917,636,316682,335593,359501,312775,355608,359996,15703,23575,570,1040,327538|[]
11419|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1142053911|1142053911|public|2011-05-14 20:08:03|2011-05-14 20:08:03|2011-05-14 20:08:03|330424,359860,77963,380638,350479,359780,329090,356149,355690,286,369842,566,335015,361756,373141,483,359778,927,372662,356184|[]
11421|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1332058689|1332058689|public|2011-05-14 20:22:55|2011-05-14 20:22:55|2011-05-14 20:22:55|358559,379145,326226,372306,364994,373147,359430,313174,74837,372686,360191,333828,356809,368719,70338,356068,313092,373108,321536,18547|[]
11423|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1196058605|1196058605|public|2011-05-14 20:45:02|2011-05-14 20:45:02|2011-05-14 20:45:02|358673,331873,70,366418,320097,357237,312942,56552,336889,350422,366363,359786,21451,336893,20675,313924,323816,373217,317133,341159|[]
11445|Hellsal |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Hellsal |0|28|0|[]|0|1502027904|1502027904|public|2011-05-14 22:31:01|2011-05-14 22:52:51|2011-05-14 22:31:01|356636,1164,335783,371824,371835,335942,336179,335954,372563,362885,352801,356613,357267,357152,359314,377255,312964,365826,313163,356656,340001,355949,313005,22705,84766,354247,28758,313379,31945,313156,315044,322481|[]
11467|Ngủ ngon nhé! Quá khứ |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/14/1090034224/130538824610_3630_120x90.jpg|0||0|269|0|[]|0|1090034224|1090034224|public|2011-05-14 22:52:39|2011-05-14 22:52:39|2011-05-14 22:52:39|316530,388914,378434,17495,22328,390867,376391,414081|[]
11482|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|13|0|[]|0|1012058856|1012058856|public|2011-05-14 23:13:16|2011-05-14 23:13:16|2011-05-14 23:13:16|350479,359780,331873,369842,329090,356149,355690,286,566,335015,346289,361756,373141,362035,483,320096,359778,312964,927,372662|[]
11483|minhminh |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|minhminh |0|8|0|[]|0|1090058307|1090058307|public|2011-05-14 23:16:45|2011-05-14 23:16:45|2011-05-14 23:16:45|336076,354265,354268|[]
11485|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|30|0|[]|0|1090058307|1090058307|public|2011-05-14 23:17:57|2011-05-14 23:17:57|2011-05-14 23:17:57|344815,359427,313191,357723,361906,332100,319912,58459,328576,354239,359537,313478,364781,3443,12332,361454,369880,349514,328471,339916|[]
11491|DUNG-LOA N |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|DUNG-LOA N |0|3|0|[]|0|1218058450|1218058450|public|2011-05-14 23:39:55|2011-05-14 23:39:55|2011-05-14 23:39:55|320507,320500,364671,379581,379578,379558,379561,379564,379579,379559,379577,379566|[]
11498|Noo |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Noo |0|46|0|[]|0|1470055622|1470055622|public|2011-05-15 00:00:35|2011-05-15 00:00:35|2011-05-15 00:00:35|372557,372558|[]
11503|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|106|0|[]|0|1392059013|1392059013|public|2011-05-15 00:23:32|2011-08-29 09:46:33|2011-05-15 00:23:32|355435,314916,26483,373425,313277,358063,352933,313428,312996,316488,316490,379631,1282,362964,82692,607212|[]
11514|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1504058948|1504058948|public|2011-05-15 01:16:00|2011-05-15 01:16:00|2011-05-15 01:16:00|373441,373433,373402,316375,316205,316264,376114,373007,313618,313636,24263,376366,370894,2640,58334,373438,373436,373442,331977,326408|[]
11515|thất tình |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|thất tình |0|23|0|[]|0|1504058948|1504058948|public|2011-05-15 01:22:45|2011-05-15 01:22:45|2011-05-15 01:22:45|624,55,322863|[]
11535|Maylangt hang |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Maylangt hang |0|46|0|[]|0|1432057936|1432057936|public|2011-05-15 07:08:23|2011-05-15 07:08:23|2011-05-15 07:08:23|376556,356528,321170,321148,318569,318566,318568,318186,316918,316920,316912,316915,83405|[]
11536|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1212040758|1212040758|deleted|2011-05-15 08:34:37|2011-05-15 08:34:37|2011-05-15 08:34:37|N|[]
11537|Thanh Hóa Quê Tôi |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/15/1212040758/130542395412_1275_120x90.jpg|0|Tổng hợp những bài ca quê hương thanh hóa anh hùng|0|2253|0|[]|0|1212040758|1212040758|public|2011-05-15 08:47:51|2011-05-15 09:41:02|2011-05-15 08:47:51|391783,391802,391801,391784|[]
11538|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1330058313|1330058313|public|2011-05-15 08:56:34|2011-05-15 08:56:34|2011-05-15 08:56:34|329854,371579,357026,372645,313171,324648,378581,371701,366504,357313,506,935,312941,370917,636,316682,335593,359501,312775,355608|[]
11540|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1046058320|1046058320|public|2011-05-15 09:24:24|2011-05-15 09:24:24|2011-05-15 09:24:24|376363,376364,376365,376367,376368,376369,376372,376373,376374,376644,376656,376668,376887,376890,376892,376893,376914,376915,376920,376985|[]
11541|Nothing |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/15/1456057397/13054270154_6322_120x90.jpg|0|nghe và cảm nhận những lúc tưởng chừng như mất tất cả không có gì lại là những lúc có rất nhiều thứ mà dường như mình đã lỡ quên và đánh mất đi ...|0|406|2|[]|0|1456057397|1456057397|public|2011-05-15 09:29:49|2011-05-15 10:24:10|2011-05-15 09:29:49|391068,386098,23119,320736,322469,8729,316235,2135,356728,372855,372903,376641,315365|[]
11542|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|8|0|[]|0|1348058582|1348058582|public|2011-05-15 09:30:36|2011-05-15 09:30:36|2011-05-15 09:30:36|314264,379096,359861,355611,12807,328029,358673,372662,313282,356184,331123,329090,25566,313127,378578,372557,372061,286,314994,356448|[]
11543|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|17|0|[]|0|1082057811|1082057811|public|2011-05-15 10:19:09|2011-05-15 10:19:09|2011-05-15 10:19:09|339915,880,315111,20591,349392,373693,362428,381668,372549,362209,313156,3918,328471,372528,50740,1000,995,313190,412,313017|[]
11544|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1180058413|1180058413|public|2011-05-15 10:43:34|2011-05-15 10:43:34|2011-05-15 10:43:34|359992,18480,358105,378497,355613,312822,355428,358640,355432,358563,359990,10317,313021,355819,67455,355430,40282,312990,358549,371434|[]
11545|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1120058221|1120058221|public|2011-05-15 10:57:57|2011-05-15 10:57:57|2011-05-15 10:57:57|339916,316491,3258,358557,360759,325038,18001,61511,366517,361743,56755,330116,378579,349515,328575,365654,361762,372304,328372,316697|[]
11546|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|17|0|[]|0|1074058297|1074058297|public|2011-05-15 11:29:26|2011-05-15 11:29:26|2011-05-15 11:29:26|382206,387211,387217,380288,372624,318731,354237,355660,367778,327034,362764,335832,367884,372248,344037,344075,327486,362005,367887,319417|[]
11549|iChuot List 1 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|iChuot List 1 |0|23|0|[]|0|1074053207|1074053207|public|2011-05-15 11:53:39|2011-05-15 11:53:39|2011-05-15 11:53:39|390771,389616,324446|[]
11550|nhạc |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|nhạc |0|10|0|[]|0|1352057899|1352057899|public|2011-05-15 12:02:18|2011-05-15 12:02:18|2011-05-15 12:02:18|93,3084,329856,572231,572327,572380,471824|[]
11552|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1228054032|1228054032|public|2011-05-15 12:33:32|2011-05-15 12:33:32|2011-05-15 12:33:32|356573,365764,371696,9469,361761,377991,355434,378577,330928,361615,1060,312769,349513,4499,329854,371579,357026,372645,313171,324648|[]
11553|TCS |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|TCS |0|15|0|[]|0|1420055577|1420055577|public|2011-05-15 12:47:31|2011-05-15 12:47:31|2011-05-15 12:47:31|388579,387923,387912,387899|[]
11554|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|16|0|[]|0|1236059076|1236059076|public|2011-05-15 13:12:24|2011-05-15 13:12:24|2011-05-15 13:12:24|365417,359424,364710,349559,331975,358931,355105,371470,372196,316199,361740,353939,332507,360725,355477,364886,344098,33628,353751,355805|[]
11555|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1310058139|1310058139|public|2011-05-15 13:18:24|2011-05-15 13:18:24|2011-05-15 13:18:24|344479,83,313163,55,359879,49,410,49543,343518,313162,359775,314921,355429,330129,359779,344,312753,48086,313193,341162|[]
11560|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|11|0|[]|0|1498058514|1498058514|public|2011-05-15 14:17:20|2011-05-15 14:17:20|2011-05-15 14:17:20|320558,320560,321171,321172,321173,321174,321175,321177,321178,321179,321180,321182,321183,321184,321186,321188,321189,321191,321205,321206|[]
11561|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1436058692|1436058692|public|2011-05-15 14:33:16|2011-05-15 14:33:16|2011-05-15 14:33:16|366763,343557,373580,374312,342370,64045,376286,373966,374377,318329,359558,357901,357694,319408,365682,359623,365558,365206,358284,365183|[]
11563|Acoustic |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|Acoustic |0|1|0|[]|0|1046056233|1046056233|deleted|2011-05-15 14:52:42|2011-05-15 14:52:42|2011-05-15 14:52:42|N|[]
11564|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1382051438|1382051438|public|2011-05-15 14:54:52|2011-05-15 14:54:52|2011-05-15 14:54:52|319283,369658,360326,359860,313277,1282,355492,331750,324,357223,330416,21451,359059,339604,361926,322487,373716,357691,314139,69874|[]
11565|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1054058188|1054058188|public|2011-05-15 14:59:21|2011-05-15 14:59:21|2011-05-15 14:59:21|373374,390290,379613,5234,349647,388397,388396,360193,14399,29901,35613,44365,44900,73227,76741,313015,316191,316621,321716,330352|[]
11566|Lê Uyên Phương |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/15/1070050073/130544739217_6493_120x90.jpg|0|Lê Uyên Phương |0|1501|2|[]|0|1070050073|1070050073|public|2011-05-15 15:08:37|2011-05-15 15:18:28|2011-05-15 15:08:37|349904,349925,349894,349912,349591,349581,349578,349577,349546,349548,349551,349552,349386,349389,349390,349394,349395|[]
11569|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1326058720|1326058720|public|2011-05-15 15:53:29|2011-05-15 15:53:29|2011-05-15 15:53:29|378578,372557,372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237,350479,29124,93,357245|[]
11571|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1138019476|1138019476|public|2011-05-15 16:07:59|2011-05-15 16:07:59|2011-05-15 16:07:59|329813,357236,353251,372499,20675,336893,341159,349562,365091,352933,356656,349461,77963,359875,320097,313428,353299,336889,361749,361756|[]
11573|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|4|0|[]|0|1248058531|1248058531|public|2011-05-15 16:25:55|2011-05-15 16:25:55|2011-05-15 16:25:55|419,314177,359875,328571,325462,377991,371701,355433,342350,357261,333664,359992,362463,312822,381656,322298,312990,359990,324049,358550|[]
11576|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|14|0|[]|0|1444058686|1444058686|public|2011-05-15 16:55:33|2011-05-15 16:55:33|2011-05-15 16:55:33|369625,79325,953,327888,354700,313010,328376,328383,313829,3829,313823,10779,11917,503,314276,314284,328411,325412,16989,79207|[]
11577|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1246058093|1246058093|public|2011-05-15 17:12:09|2011-05-15 17:12:09|2011-05-15 17:12:09|338372,323553,372562,355311,335188,313433,313995,314233,354250,366,313925,325123,368444,379095,370576,354109,316363,7268,989,58556|[]
11578|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|12|0|[]|0|1448059884|1448059884|public|2011-05-15 17:13:19|2011-05-15 17:13:19|2011-05-15 17:13:19|365286,364437,381669,34426,379134,44487,363023,329946,321391,356527,313479,67529,314918,314923,371667,57672,322479,37755,357751,374990|[]
11579|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|3|0|[]|0|1196058668|1196058668|public|2011-05-15 17:14:10|2011-05-15 17:14:10|2011-05-15 17:14:10|357538,313270,342643,313216,367746,360844,367741,353253,358095,364723,312947,65899,379188,379171,355920,316045,362951,355637,371398,318548,1070667|[]
11580|pinkyhea rt2898 |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|pinkyhea rt2898 |0|8|0|[]|0|1246058093|1246058093|public|2011-05-15 17:14:37|2011-05-15 17:14:37|2011-05-15 17:14:37|313433,370576|[]
11581|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1154057755|1154057755|public|2011-05-15 17:28:29|2011-05-15 17:28:29|2011-05-15 17:28:29|935,382437,312893,323557,378582,328488,353299,892,372499,51,312966,357283,328572,534,378575,356070,359780,314994,331873,483|[]
11582|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1212058627|1212058627|public|2011-05-15 17:44:07|2011-05-15 17:44:07|2011-05-15 17:44:07|349511,50740,1000,995,313190,412,313017,322482,324446,348519,347257,358518,376156,79051,318821,313198,328080,329818,352496,366595|[]
11583|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|10|0|[]|0|1254057756|1254057756|public|2011-05-15 17:44:43|2011-05-15 17:44:43|2011-05-15 17:44:43|331123,329090,25566,313127,378578,372557,372061,286,314994,356448,313725,51,331902,359871,378573,378575,322480,359782,70,357237|[]
11587|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|5|0|[]|0|1088058573|1088058573|public|2011-05-15 18:29:55|2011-05-15 18:29:55|2011-05-15 18:29:55|355949,361755,380638,1060,313127,349513,332090,349461,329813,378578,313171,372557,570,312941,357026,356812,328479,322480,370917,385955|[]
11588|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|7|0|[]|0|1272058486|1272058486|public|2011-05-15 18:37:35|2011-05-15 18:37:35|2011-05-15 18:37:35|51240,51437,51632,51808,51849,51898,51986,52316,52368,52546,53158,53193,53316,53486,54083,54427,55122,55387,55681,55823,357245,357244,357243,357240,357237,357464,328318,328315,25579,317077,317182,325985,328251|[]
11589|hl_dify |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|hl_dify |0|1|0|[]|0|1272058486|1272058486|deleted|2011-05-15 18:38:55|2011-05-15 18:38:55|2011-05-15 18:38:55|N|[]
11590|hl_dify |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|hl_dify |0|1|0|[]|0|1272058486|1272058486|deleted|2011-05-15 18:39:21|2011-05-15 18:39:21|2011-05-15 18:39:21|N|[]
11591|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1106058423|1106058423|deleted|2011-05-15 18:41:08|2011-05-15 18:41:08|2011-05-15 18:41:08|N|[]
11592|G4Tvn |http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0|G4Tvn |0|36|0|[]|0|1106058423|1106058423|public|2011-05-15 18:44:42|2014-04-06 15:50:55|2011-05-15 18:44:42|368592,373854,368586,368600,322874,378098,329070,313479,320445,1215962,644344,325123,572304,313924,322881,946936,322875,376888,312866,323557|[]
11593|KOREA |http://st.nhacso.net|images/album/2011/07/10/1166054820/13102915920_1387_120x90.jpg|0|nhung bai nhac han minh thich chet di duoc |0|142|1|[]|0|1166054820|1166054820|public|2011-05-15 18:47:09|2011-07-10 16:55:47|2011-05-15 18:47:09|501012,330919,313630,334530,411848,386098,355159,325843,394468|[]
11595|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|9|0|[]|0|1058058525|1058058525|public|2011-05-15 19:15:20|2011-05-15 19:15:20|2011-05-15 19:15:20|371661|[]
11596|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|0|0|[]|0|1016058958|1016058958|deleted|2011-05-15 19:23:58|2011-05-15 19:23:58|2011-05-15 19:23:58|N|[]
11598|Playlist Nhạc Số|http://st.nhacso.net|images/album/thumb_playlist_120x90.jpg|0||0|6|0|[]|0|1238058213|1238058213|public|2011-05-15 19:30:30|2011-05-15 19:30:30|2011-05-15 19:30:30|313424,364084,344869,354273,25854,368475,360845,372673,320769,357538,313270,342643,313216,367746,360844,367741,353253,358095,312947,379188|[]
11599|Rock Viet -Ballad |http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/17/1016058958/13056242650_1351_120x90.jpg|0| Rock0em |0|386|1|[]|0|1016058958|1030050034|public|2011-05-15 19:31:43|2012-03-05 15:58:21|2011-05-15 19:31:43|653023,357638,357418,357372,357368,359366,357278,409262,357416,357110,357213,357263,359480|[]
11601|Giọng Ca Vàng Duy Khánh|http://st.nhacso.net|images/album/2011/05/15/1478057608/13054669515_3808_120x90.jpg|0|Duy Khánh (1936-2003), tên thật Nguyễn Văn Diệp, còn có nghệ danh Tăng Hồng, Hoàng Thanh.

Ông nổi danh từ thập niên 1960, với những bài hát mang âm hưởng dân ca và dân ca mới" của Phạm Duy, nhạc quê hương. Ông được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu, ba người còn lại là: Nhật Trường, Hùng Cường, Chế Linh. Ông còn được biết đến như một nhạc sĩ tài năng với hơn 30 ca khúc, nổi tiếng phải kể đến Thương về miền Trung, Lối về đất mẹ, Ai ra xứ Huế, Xin anh giữ trọn tình quê...
Rút gọn

Tuyển Tập 100 Ca Khúc - Phương Dung" Nhạn Trắng Gò Công"

Nguyễn Hồng Minh

Playlist Tuyển Tập 100 Ca Khúc - Phương Dung" Nhạn Trắng Gò Công" thuộc thể loại nhạc do ca sĩ Duy Khánh trình bày. Nghe, Download (tải nhạc) nhanh, tìm lời bài hát (lyrics) playlist | album Tuyển Tập 100 Ca Khúc - Phương Dung" Nhạn Trắng Gò Công" chất lượng cao 320kbps/lossless tại NhacSo.net

Lời bài hát: Trăm Năm Bến Cũ


Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay

Thấp thoáng kinh đô bóng hoa đèn gầy

Giọt sầu nặng trĩu trên vai

Hẹn hò tìm về tương lai,

Dẫu cho ngày chiến chinh dàiĐã bao thu rồi ta chẳng gặp ta

Vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tà

Cuộc đời còn nhiều phong ba

Thì mình còn nhiều cách xa

Xin đừng nhắc chuyện ngày quaĐK:

Nước non còn đây

Tình yêu non nước chưa đầy

Thì đừng mơ chi phút xum vầy

Để người đi theo năm tháng dàiMột lần chiến chinh

Quê hương khắp chốn điêu linh

Người đợi người giữa lúc xuân xanhNhớ ai trăng về bến cũ chiều nay

Sông nước Hương giang trở giấc lạnh đầy

Dù đời còn nhiều chông gai

Mà lòng người còn thương ai

Nên còn mong đợi từ đây...

Tìm kiếm với:

00:00
00:00
100
  -  

Bài hát đang nghe / Thêm vào playlist