Tuyển tập bài hát về hoa - Ngô Thanh Hoa| nhacSO.net

Lời bài hát: Hoa Sữa


Em vẫn từng đợi anh

Như hoa từng đợi nắng

Như gió tìm rặng phi lao

Như trời cao mong mây trắngEm vẫn từng đợi anh

Trên những chặng đường quen

Tiếng hát ai xao động

Thoáng mùi hoa êm đềmKỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó

Những bạn bè chung

Những con đường nhỏHoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm

Có lẽ nào anh lại quên em

Có lẽ nào anh lại quên emEm vẫn từng đợi anh

Như hoa từng đợi nắng

Như gió tìm rặng phi lao

Như trời cao mong mây trắngEm vẫn từng đợi anh

Trên những chặng đường quen

Tiếng hát ai xao động

Thoáng mùi hoa êm đềmKỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó

Những bạn bè chung

Những con đường nhỏHoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm

Có lẽ nào anh lại quên em

Có lẽ nào anh lại quên em

Tìm kiếm với:

Bài hát đang nghe

Thêm vào playlist