Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tuyển Tập Nhạc Thu Âm Trước 1975 cover art

Tuyển Tập Nhạc Thu Âm Trước 1975

Người đăng: Âm Nhạc Việt - Ngày đăng: 2012-11-29 21:35:01 - Số bài: 130

Tuyển tập 200 bài nhạc trữ tình thu âm từ trước 1975, được chọn lọc từ các băng Shotguns thập niên 1970