• Đề cử Bảng Xếp Hạng

Châu Khải Phong

Châu Khải Phong

14 Album

116 Bài hát

Có thể sáng tác và chơi 2 loại nhạc cụ guitar và organ.
Thần tượng: Bằng Kiều và Đàm vĩnh Hưng

Các giải thưởng đạt được:
- Giải 1 tiếng hát HSSV toàn quốc năm 2004
- Giải 2 sao mai khu vưc miền trung 2007

Album của 

Xem tất cả

Video của Châu Khải Phong

Xem thêm

Xem tất cả

Playlist có thể bạn thích

Xem tất cả