Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Châu Khải Phong

Có thể sáng tác và chơi 2 loại nhạc cụ guitar và organ.

Thần tượng: Bằng Kiều và Đàm vĩnh Hưng Các giải thưởng đạt được: - Giải 1 tiếng hát HSSV toàn quốc năm 2004 - Giải 2 sao mai khu vưc miền trung 2007

Album Xem thêm

Video Xem thêm

Bài hát Xem thêm

Bình luận ()