Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Giang Tử nổi tiếng từ trước năm 1975 với những ca khúc về miền Tây quê hương.

TOP HIT Giang Tử

Bình luận (0)

Album của Giang Tử Xem thêm

119.9k 18
369.8k 162
732.4k 207
116.4k 45
96.8k 36
365.8k 117
134.2k 45
123.8k 36

Video của Giang Tử Xem thêm

Trường Cũ Tình Xưa
55.4k 9
Nỗi Buồn Sa Mạc
105.8k 9
Hồi Tưởng
145k 36

NhacSO's XFan

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

US UK

US UK

113 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist