• Đề cử Bảng Xếp Hạng

Ji Yeon (T-ara)

Ji Yeon (T-ara)

3 Album

21 Bài hát

Album của 

Video của Ji Yeon (T-ara)

Xem tất cả

Nghệ sĩ có thể bạn thích

Playlist có thể bạn thích

Xem tất cả