Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Mới 5 tuổi, anh đã say mê cây đàn guitar và đến năm 8 tuổi thì chính thức vào Nhạc viện Hà Nội .Năm 11 tuổi, Lê Minh Sơn bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tay Các sáng tác tiêu biểu: Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình, Ôi quê tôi,chạy trốn, Trăng khát, Cặp ba lá, Người ở người về….

TOP HIT Lê Minh Sơn

Bình luận (0)

Album của Lê Minh Sơn Xem thêm

116.1k 135
9.9k 9
9.4k 9
13k 18
17k 27
35.1k 27
30.3k 45

Video của Lê Minh Sơn Xem thêm

Anh
83.3k 72

NhacSO's XFan

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

US UK

US UK

113 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist