Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Titanium

Đội hình hiện tại (2010) của Titanium bao gồm:
- Vocalist Cường Em
- Guitarist Nguyễn Bảo Anh
- Guitarist
- Bassist Bảo Em
- Drummer Tony Nhật

Album Xem thêm

12.9k 27

Video Xem thêm

Bài hát Xem thêm

Bình luận ()