Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tú Nguyễn (Tú Dưa)

Nguyễn Anh Tú - cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu (Cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn)