• Đề cử Bảng Xếp Hạng

Album mới nhất

  • Tú Y Yo (Deluxe Version) -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • SHAKIRA. (Deluxe) -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • El Regreso Del Sobreviviente (Deluxe Edition) -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • SEX AND LOVE (Deluxe Edition) -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • Dos Orillas -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • Confidencias -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • Más Que Amor -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích

  • In Equilibrio -

    Đăng bởi: 

     

    Số bài hát: 0 bài

    0 lượt nghe  |  0 bình luận  |  0 người thích