Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

nguyenlien lien

, 32 tuổi

2

Playlist

8.2k

Lượt xem

Playlist của nguyenlien lien

1.1k 9

Playlist nguyenlien lien thích

1.1k 9
100k 135
887.3k 1.3k
70.5k 54
1.9m 1k
14.3m 9.2k

Album nguyenlien lien thích

2.5m 1.3k
123.8k 54
2.8m 1.5k

NhacSO's XFan

NhạcSố đang bình chọn.
Quay lại lần sau.