Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Yến Thảo

31

Playlist

377.8k

Lượt xem

Playlist của Yến Thảo Xem Tất Cả

Playlist Yến Thảo thích

Album Yến Thảo thích

12.3k 54
18.6k 45
34.4k 108
42.4k 135
61.7k 81

Video Yến Thảo thích

3.8k 18
8.4k 36
299.1k 360
79.4k 171
18.6k 81