Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Yến Thảo

31

Playlist

389.2k

Lượt xem

Playlist của Yến Thảo Xem Tất Cả

Playlist Yến Thảo thích

Album Yến Thảo thích

13.1k 63
19k 45
34.7k 108
42.9k 135
62.2k 81
12.4k 54

Video Yến Thảo thích

3.9k 18
8.6k 36
299.9k 360
100.1k 315
80.1k 171
19.1k 81