Cá nhân


Về Nhạc Số


Đăng xuất

Danh sách bài hát ()

Tìm kiếm với:

Wolf (Korean Ver.)

Nghệ sỹ: EXO - Nhà sản xuất: SM Entertainment

Thể loại: Nhạc Hàn

22.7k
Chia sẻ
72
Love Me Right (Chinese Ver.)
3.4k 9
Love Me Right
7.1k 27
Call Me Baby (Chinese Ver.)
5k 9
Call Me Baby
12.7k 9
Người Ấy (Music Bank In Hanoi 2015)
22.3k 18
December, 2014 (The Winter's Tale)
4.4k 9
Moonlight & Overdose (140605 Mnet Countdown)
4.3k 9
Crazy In Love (SBS Gayo Daejeon 2013)
9.4k 9
Christmas Day
6.4k 18
Miracles In Decembe (Chinese Version)
3.4k 9
Drama Episode 2 (Korean Version)
3.5k 18
Drama Episode 2 (Chinese Version)
2.6k 18
Growl 2nd Ver. (Korean Ver.)
3.4k 9
Growl 2nd Ver. (Chinese Ver.)--2723876
1.6k 9
Growl (Chinese Ver.)
5.5k 27
Growl (Korean Ver.)
12.8k 108
Wolf (Drama Ver.)
10k 27
Wolf (Chinese Ver.)
5.3k 9

Bình luận (0)

NhacSO's XFan

US UK

US UK

113 playlist

Mưa Cổ Điển

Mưa Cổ Điển

145 playlist

Cafe sáng

Cafe sáng

95 playlist

Phan Anh

Phan Anh

119 playlist

Trương Văn

Trương Văn

80 playlist

Súp Đậu Nấm

Súp Đậu Nấm

77 playlist

Tiếng Nước Tôi

Tiếng Nước Tôi

187 playlist

To Ba

To Ba

301 playlist

Magi Ro

Magi Ro

77 playlist

chia cach binh yen

chia cach binh yen

182 playlist

Thiên Hàn

Thiên Hàn

205 playlist

yeu nhac

yeu nhac

76 playlist

Minh Thu

Minh Thu

49 playlist

Vân Jenny

Vân Jenny

152 playlist

Analog Shop

Analog Shop

114 playlist

Nobi Ta

Nobi Ta

154 playlist

mr kevil

mr kevil

184 playlist

Hot Vpop

Hot Vpop

186 playlist

. BlueJeans .

. BlueJeans .

52 playlist

Mắt một mí

Mắt một mí

97 playlist

Kính Cận OO

Kính Cận OO

64 playlist

Yến Tam Nương

Yến Tam Nương

49 playlist

Suri Bao Tram

Suri Bao Tram

77 playlist